Manja slova Veća slova RSSVijesti

26.12.2018.

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali ostavrivanje prava na mjesečnu naknadu

Inspektori socijalne i dječje zaštite su u periodu od 31.10.2018.godine do 27.11.2018.godine, izvršili inspekcijski nadzor u svim centrima za socijalni rad, uključujući i područne jedinice, radi kontrole ostvarivanja prava na mjesečnu naknadu korisnica koje su raskinule radni odnos na određeno vrijeme.

18.12.2018.

Inspekcije izvršile pojačan nadzor pekara

Inspekcija rada i Sanitarna inspekcija izvršile su pojačani nadzor pekara 13. i 14.12.2018. godine na području Podgorice, Tuzi i Golubovaca.

07.12.2018.

Sa privrednim subjektima održan okrugli sto na temu primjene normativa za električnu opremu

Sa privrednim subjektima održan okrugli sto na temu primjene normativa za električnu opremu

U Upravi za inspekcijske poslove 4. decembra ove godine, u orgnizaciji Uprave za inspekcijske poslove i Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta zemalja Jugoistočne Evrope, održan je okrugli sto na temu ”Uloga i obaveze privrednih subjekata u proizvodnji i prometu električne opreme nakon pristupanja EU”. Na okruglom stolu su učestvovali tržišni inspektori za tehnički nadzor (bezbjednost proizvoda) UIP a, predstavnici privrednih subjekata, a podrška su bili eksperti iz projekta Paul Hoogerkamp i Zoran Bilbija.

03.12.2018.

Održan sastanak sa ekspertima iz oblasti tržišnog nadzora i zaštite potrošača

Održan sastanak sa ekspertima iz oblasti tržišnog nadzora i zaštite potrošača

U Upravi za inspekcijske poslove održan je sastanak sa predstavnicima IBF konzorcijuma koji je odabran za sprovođenje usluga predviđenih projektom „Usaglašavanje i implementacija akija u oblasti unutrašnjeg tržišta - IPA 2014“

19.11.2018.

Održana V sjednica Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu

Održana V sjednica Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu

U Upravi za inspekcijske poslove održana je V sjednica Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu, a razmatrani su sektorski izvještaji o realizaciji Opšteg programa nadzora proizvoda na tržištu za period od 1. januara do 31. oktobra 2018. godine kao i predlog Opšteg programa nadzora proizvoda na tržištu za 2019. godinu.

02.11.2018.

Tržišna inspekcija obučena za nadzor neusmjerenih sijalica

Tržišna inspekcija obučena za nadzor neusmjerenih sijalica

U Upravi za inspekcijske posloce je 2. novembra ove godine održana radionica na kojoj su tržišni inspektori, u funkciji trenera, obučavali svoje kolege inspektore koji vrše nadzor proizvoda na tržištu u oblasti označavanja energetske efikasnostu i tehničkih zahtjeva eko dizajna. Na radionici su prisustvovali i predstavnici Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije.

02.11.2018.

Tržišna inspekcija aktivno štiti prava intelektualne svojine

U oblasti prava intelektualne svojine Tržišna inspekcija je za period 2014-2018 godine izvršila preko 2000 kontrola koje su se odnosile na zaštitu autorskih i srodnih prava (promet optičkih diskova i korišćenje softvera) i zaštitu žiga odnosno robne marke u oblasti industrijske svojine.

31.10.2018.

Posjeta eksperata Evropske komisije za zaštitu prava intelektualne svojine Upravi za inspekcijske poslove

Posjeta eksperata Evropske komisije za zaštitu prava intelektualne svojine Upravi za inspekcijske poslove

U Upravi za inspekcijeske poslove juče je održan sastanak eksperata Evropske komisije za zaštitu prava intelektualne svojine sa predstavnicima Uprave, Radom Marković, pomoćnicom direktora i Nadom Đurđić, glavnom tržišnom inspektorkom, koji je jedan u nizu sastanaka sa instutucijama Crne Gore nadležnim za zaštiu prava intelektusalne svojine. Inače, ova misija Evropske komisije je organizovana povodom stava Crne Gore o ispunjavanju završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 7, koje se odnosi na zaštitu prava intelektualne svojine.

24.10.2018.

Pronađeno 12 opasnih igračaka

U planiranom nadzoru izvršeno je 78 kontrola na 103 vrste igračaka, kada je pronađeno 12 vrsta opasnih igračaka u količini od 360 komada. Preciznije, u pitanju su igračke: lutka „Lianyi“, lutka „Barbie“, lutka “Beauty and the beast”, lutka „Birthday Wishes“, lutka „The beauty style“ , Miki Maus set, lutka – Fashion surpise, Lutka muzička – Mini Happy Baby, Igračka set - Maša i Medved, Plastična lutka, Frozen, Pokemon Go Plus i Pčelica Funny Bee (Fotografije opasnih igračaka mogu se pronaći u ovom saopštenju ili na sajtu www.potrosac.me).

23.10.2018.

Održana TAIEX-ova ekspertska misija iz oblasti vantjelesne oplodnje

U Upravi za inspekcijske poslove, uz podršku TAIEX-a (Tijela Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija), održana je četvorodnevna ekspertska misija (15-18. oktobar) na temu „Liječenje neplodnosti korišćenjem asistiranih reproduktivnih tehnologija.“ Cilj ove ekspertske misije bio je detaljno upoznavanje sa implementacijom zakonodavstva EU u oblasti tkiva i ćelija tj. sa procedurama uzimanja i transplantacije ljudskih tkiva i ćelija za svrhu medicinskog tretmana, sa posebnim akcentom na medicinske tretmane neplodnosti uz upotrebu asistiranih reproduktivnih tehnologija.