Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.04.2019.

Uprava za inspekcijske poslove ostvarila ukupan finansijski efekat od blizu 6 miliona eura

Uprava za inspekcijske poslove ostvarila ukupan finansijski efekat od blizu 6 miliona eura U Upravi za inspekcijske poslove danas je održana konferencija za medije na kojoj je direktor ove uprave g. Alija Košuta predstavio godišnje rezultate rada ostvarene u 2018. godini, a najavio je i početak pojačanog nadzora tokom ljetnje turističke sezone.

17.04.2019.

Saopštenje: Radna posjeta INAIL-u Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu, Rim

Saopštenje: Radna posjeta INAIL-u Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu, Rim

U organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja i predstavnika Crne Gore u Evropskoj agenciji za zaštitu i zdravlje na radu, g-dina Zlatka Popovića, realizovana je radna posjeta INAIL – u, Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu u Rimu. Gđa Angelina Međedović, glavna inspektorka rada i gđa Radmila Mićović, inspektorka zaštite na radu učestvovale su u posjeti kao predstavnice Uprave za inspekcijske poslove.

12.04.2019.

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za poglavlje 28 o zaštiti potrošača za "Evropski puls"

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za poglavlje 28  o zaštiti potrošača za "Evropski puls"

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28 govorila je o zaštiti potrošača za "Evropski puls" u rubrici "Pogled iz sistema".

05.04.2019.

Inspekcija rada i Tržišna sprovele pojačani trodnevni nadzor trgovaca u Podgorici

Inspekcija rada i Tržišna sprovele pojačani trodnevni nadzor  trgovaca u Podgorici

Uprava za inspekcijske poslove organizovala je na području Podgorice trodnevni pojačani nadzor (27-30. marta 2019. godine) Tržišne i Inspekcije rada kod subjekata nadzora koji se bave trgovinskom i zanatskom djelatnošću, kako bi se u što većoj mjeri suzbila pojava rada na „crno“ i nezakonito poslolovanje

28.03.2019.

Saopštenje: Potpisan Memorandum o saradnji između inspekcija rada zemalja Zapadnog Balkana

Saopštenje: Potpisan  Memorandum o saradnji između inspekcija rada zemalja Zapadnog Balkana

Direktor Uprave za inspekcijske poslove, g. Alija Košuta, potpisao je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa predstavnicima inspekcija rada zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Memorandum je potpisan 27. marta 2019. godine u Tirani, na dvodnevnom događaju koji je organizovala Međunarodna organizacija rada.

26.03.2019.

Zdravstveno-sanitarni inspektori prošli TAIEX-ovu radionica za inspekcijski nadzor bolničkih infekcija i imunizacije djece

Zdravstveno-sanitarni inspektori prošli TAIEX-ovu radionica za inspekcijski  nadzor bolničkih infekcija i  imunizacije djece

Zdravstveno-sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove od 25. marta učestvuju u dvodnevnoj obuci organizovanoj uz podršku TAIEX-a (Tijela Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija) sa ciljem tumačenja EU zakonodavstva u dijelu kontrole dokumentacije u slučaju prijavljivanja bolničkih infekcija kao i u slučajevima odbijanja obavezne imunoprofilakse kod djece.

20.03.2019.

Održan sastanak sa zamjenikom Mađarskog ambasadora u Crnoj Gori Zoltanom Časarom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove Ragipa Deljanina sa zamjenikom ambasadora Mađarske Zoltanom Časarom a prisustvovali su i predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju. Predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju govorili su o principima rada i nadležnostima inspekcija koje su u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, a predstavljen je i dosadašnji angažman ovog organa u oblasti međunarodne saradnje, a naročito njenom učešću u projektima Evropske unije.

17.03.2019.

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

I ove godine Uprava za inspekcijske poslove oformila je Koordinacioni tim za praćenje pojačanog nadzora u turističkoj sezoni 2019. godine, sa ciljem da se kroz pojačani nadzor suzbiju pojave sive ekonomije i obezbjedi regularno funkcionisanje tržišta roba i usluga.

11.03.2019.

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom. Sa ambasadorom Slovenije su razmatrane mogućnosti saradnje u smislu jačanja kapaciteta Uprave, kako tehničkih, tako i administrativnih.

07.03.2019.

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice  TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove učestvovali u dvije radionice TAIEX-a, a tom prilikom dobijene su smjernice po pitanju nadzora kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao i u oblasti klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija.