Manja slova Veća slova RSSVijesti

13.06.2016.

Kontrolisana gradilišta na crnogorskom primorju

Tokom maja inspektori rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja i inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu organizovali su zajedničke inspekcijske nadzore na gradilištima na primorju, zajedno sa inspektorima za strance Uprave policije, po prethodno utvrđenom Planu rada.

08.06.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala raftere na Šćepan Polju

Turistička inspekcija kontrolisala raftere na Šćepan Polju

Turistička inspekcija je 28. i 29.05.2016.godine, u saradnji sa Upravom policije – Stanica granične policija i Odjeljenje bezbjednosti Plužine, vršila nadzor subjekata koji se bave pružanjem usluga raftinga na Šćepan Polju. Izvršen je nadzor kod ukupno 29 subjekata, sa akcentom na kontrolu posjedovanja dobrenja za rad. Nadzorom su utrdili da nijedan subjekat iz Crne Gore koji se bavi pružanjem ovog vida usluge ne posjeduje odobrenje za rad. Djelatnost su obavljali bosanski rafteri koji su posjedovali odobrennja za rad, licence za vođu čamca i plovidbenu dozvolu za svaki čamac kojim su vršili prevoz putnika. Svim subjektima koji nisu posjedovali odobrenje za rad inspektori nisu dozvolili obavljanje djelatnosti, već su zabranili prevoz i na taj način zaštitili korisnike usluga. Prethodnih godina inspektori su izricali novčane kazne kojima nisu postigli svrhu nadzora, s obzirom da iste nisu uticale na raftere u smislu obezbjeđivanja neophodne dokumentacije.

08.06.2016.

Vršen pojačani nadzor prometa duvanskih proizvoda

Vršen pojačani nadzor prometa duvanskih proizvoda

Tokom maja vršen je nadzor nad prometom duvanskih proizvoda i to sa aspekta primjene zakona koji uređuju ovu oblast – Zakona o duvanu i Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Nadzor je vršen i sa aspekta primjene odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini, u smislu poštovanja obaveza koje se odnose na vođenje propisane evidencije i formiranje cijena. U dijelu zaštite potrošača, nadzor je bio usmjeren na isticanje cijena na propisan način, izdavanja računa i dr.

08.06.2016.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija je tokom maja vršila kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, koji je u primjeni od 14.01.2016. godine.

08.06.2016.

Održana TAIEX ekspertska misija o elektronskoj trgovini

Održana TAIEX ekspertska misija o elektronskoj trgovini

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovalo je u periodu od 1. do 3. juna 2016. godine TAIEX ekspertsku misiju o elektronskoj trgovini. Svoja znanja iz ove oblasti prenijeli su eksperti iz Italije, Joseph Caristena i Enrico Maria Cotugno.

01.06.2016.

Pojačani nadzor u opštinama Plav i Gusinje

Turistička inspekcija je 30.05.2016. godine vršila pojačani nadzor u opštinama Plav i Gusinje.

27.05.2016.

Nastavljeno rušenje objekta u naselju Pinješ u Ulcinju

Nastavljeno rušenje objekta u naselju Pinješ u Ulcinju

Dana 26.05.2016.godine, nastavljeno je administrativno izvršena rješenja Uprave za inspekcijske poslove - inspektora zaštite prostora br. 0401/7-416/14 od 16.02.2015.godine, godine, kojim je naloženo rušenje objekta u izgradnji – spratnosti p+4, površine u osnovi cca 568m², i br. 0401/7-416-2/14 od 09.04.2015.godine, kojim je naloženo rušenje izvedenih radova na izgradnji šeste i sedme etaže, koji se nalazi na dijelu kat. parcela br. 7235/4, 7235/5, 7235/6 i 7235/16 KO Ulcinj - Opština Ulcinj, zato što su radovi izvedeni bez prethodno pribavljene građevinske dozvole.

11.05.2016.

Utvrđene smetnje izazvane korišćenjem bežičnih telefona

Služba za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zajedno sa republičkim inspektorom za elektronske komunikacije Uprave za inspekcijske poslove, izvršila je mjerenja na području naselja Drač, Željeznička Stanica, Stara Varoš, Pejton i Baston u Podgorici, a po prijavi smetnji operatora mobilne telefonije MTEL d.o.o na baznim stanicama kod Željezničke stanice i Mall of Montenegro. Tom prilikom utvrđeno je da su smetnje izazvane korišćenjem uređaja - bežičnih telefona koji rade po standardu DECT 6.0 i koji su namijenjeni za rad na teritoriji Sjeverne Amerike.

06.05.2016.

Akcijske aktivnosti Turističke inspekcije u Bijelom Polju

U periodu od 24.04. do 28.04.2016. godine Turistička inspekcija je izvodila akcijske aktivnosti u Bijelom Polju.

06.05.2016.

Turistička inspekcija za vrijeme praznika vršila pojačan nadzor u Budvi, Herceg Novom, Baru i Ulcinju

Turistička inspekcija je za vrijeme praznika, 02.05. i 03.05.2016. godine, kontrolisala turističke vodiče i ugostiteljske objekte u opštinama Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj.