Manja slova Veća slova RSSVijesti

08.07.2016.

Inspekcija zaštite prostora kontrolisala privremene objekte u zoni morskog dobra u Herceg Novom

U okviru pojačanog inspekcijskog nadzora u toku protekle nedelje Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje četiri terase na šetalištu Pet Danica, Opština Herceg Novi, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. Ugostitelji će otvoriti terase nakon dobijanja odobrenja koje izdaje JP Morsko dobro, a sve u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Opštine Herceg Novi.

07.07.2016.

U toku protekle nedelje utvrđeno 686 nepravilnosti

U periodu od 23.06 do 30.06.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru izvršile su 1.136 kontrola u toku kojih su utvrdile 686 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora su izrečene 284 mjere ukazivanja. Takođe, donijeto je 208 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i 67 rješenja o zabrani rada.

01.07.2016.

Podrška Slovenije Crnoj Gori u oblasti zaštite potrošača

U okviru bilateralne saradnje Crne Gore i Slovenije, u periodu od 27. juna do 1. jula 2016. godine, Upravu za inspekcijske poslove je posjetila ekspertska misija iz Slovenije, na čelu sa glavnom tržišnom inspektorkom gospođom Andrejkom Grlić, a diskutovalo se o temama iz oblasti zaštite potrošača.

21.06.2016.

Zapečaćene terase ugostiteljskih objekata u Sutomoru

Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje 17 terasa na lokaciji Sutomore, Opština Bar, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. S tim u vezi a na osnovu člana 150 istog Zakona izvršeno je pečaćenje objekata do dobijanja odobrenja.

21.06.2016.

Kontrolisani objekti stalnog i privremenog karaktera i turističke agencije

U periodu od 09.06. do 15.06.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru u primorskim opštinama izvršile su 1.138 inspekcijskih pregleda i utvrdile 666 nepravilnosti. Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile na neposjedovanje ili nepotpune deklaracije na namirnicama, neizdavanje računa, neisticanje obavještenja o pravu potrošača na reklamaciju i nepropisno vođenje evidencije o nabavci i prodaji robe i pružanju trgovinskih usluga, sanitarno-higijenske nedostatke u većim objektima, neposjedovanje sanitarnih knjižica od strane subjekata koji posluju sa hranom, robu sa isteklim rokom, kao i na postavljanje privremenih objekata bez prethodno pribavljenog odobrenja – rješenja od JPMD.

16.06.2016.

U prvoj nedelji juna utvrđeno 879 nepravilnosti

U periodu od 01. juna do 09. juna 2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru (Turistička, Tržišna, Inspekcija rada, Zdravstveno-sanitarna, Inspekcija zaštite prostora i Inspekcija za morsko ribarstvo), vršile su pojačane kontrole postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra, zakonitosti zapošljavanja i radnih odnosa, kontrole zapošljavanja stranaca, ispunjenosti uslova za vršenje djelatnosti ugostiteljskih objekata, trgovine, izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini, uključujući i kontrolu porijekla i evidencije porijekla robe, sanitarno-higijenskih uslova u ugostiteljskim objektima, objektima za kolektivni smještaj (hoteli) itd.

15.06.2016.

Zabrana izvođenja građevinskih radova na teritoriji Opštine Budva

Izvođenje građevinskih radova na teritoriji opštine Budva zabranjeno je: za ekskluzivnu zonu u periodu od 15.05. do 01.10.2016. godine; za drugu zonu u periodu od 01.06. do 15.09.2016. godine i za treću i četvrtu zonu u periodu od 15.06. do 15.09.2016. godine.

13.06.2016.

Kontrolisana gradilišta na crnogorskom primorju

Tokom maja inspektori rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja i inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu organizovali su zajedničke inspekcijske nadzore na gradilištima na primorju, zajedno sa inspektorima za strance Uprave policije, po prethodno utvrđenom Planu rada.

08.06.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala raftere na Šćepan Polju

Turistička inspekcija kontrolisala raftere na Šćepan Polju

Turistička inspekcija je 28. i 29.05.2016.godine, u saradnji sa Upravom policije – Stanica granične policija i Odjeljenje bezbjednosti Plužine, vršila nadzor subjekata koji se bave pružanjem usluga raftinga na Šćepan Polju. Izvršen je nadzor kod ukupno 29 subjekata, sa akcentom na kontrolu posjedovanja dobrenja za rad. Nadzorom su utrdili da nijedan subjekat iz Crne Gore koji se bavi pružanjem ovog vida usluge ne posjeduje odobrenje za rad. Djelatnost su obavljali bosanski rafteri koji su posjedovali odobrennja za rad, licence za vođu čamca i plovidbenu dozvolu za svaki čamac kojim su vršili prevoz putnika. Svim subjektima koji nisu posjedovali odobrenje za rad inspektori nisu dozvolili obavljanje djelatnosti, već su zabranili prevoz i na taj način zaštitili korisnike usluga. Prethodnih godina inspektori su izricali novčane kazne kojima nisu postigli svrhu nadzora, s obzirom da iste nisu uticale na raftere u smislu obezbjeđivanja neophodne dokumentacije.

08.06.2016.

Vršen pojačani nadzor prometa duvanskih proizvoda

Vršen pojačani nadzor prometa duvanskih proizvoda

Tokom maja vršen je nadzor nad prometom duvanskih proizvoda i to sa aspekta primjene zakona koji uređuju ovu oblast – Zakona o duvanu i Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Nadzor je vršen i sa aspekta primjene odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini, u smislu poštovanja obaveza koje se odnose na vođenje propisane evidencije i formiranje cijena. U dijelu zaštite potrošača, nadzor je bio usmjeren na isticanje cijena na propisan način, izdavanja računa i dr.