Manja slova Veća slova RSSVijesti

01.09.2016.

U Upravi za inspekcijske poslove preko pilot projekta radno angažovano 15 lica

Pilot program „Stop sivoj ekonomiji“ sprovodi se u okviru EU projekta “Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“. Osmišljen je kao saradnja Zavoda za zapošljavanje sa Upravom za inspekcijske poslove, Poreskom upravom i Ministarstvom unutrašnjih poslova, u okviru koje je radno angažovano 100 lica. U Upravi za inspekcijske poslove je, od 8. avgusta 2016. godine, radno angažovano 15 lica i to u Podgorici, Ulcinju, Baru, Budvi, Tivtu, Herceg Novom, Žabljaku, Nikšiću, Beranama i Bijelom Polju. Prema programu projekta, lica su se prvo osposobila za rad, a zatim počela da asistiraju inspektorima u radu i obavljaju poslove u službi Call centra Uprave.

01.08.2016.

U toku protekle nedelje utvrđeno 797 nepravilnosti

U periodu od 21.07. do 28.07.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru izvršile su 1.397 inspekcijskih nadzora u toku kojih su utvrdile 797 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora je izrečeno 299 mjera ukazivanja. Takođe, donijeta su 252 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 48 rješenja o zabrani rada, a izdato je i 667 prekršajnih naloga.

29.07.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala raftere

Turistička inspekcija je u periodu od 01. maja do 15. jula izvršila ukupno 216 kontrola raftera na Žabljaku (Đurđevića Tara) i u Plužinama (Šćepan Polje). Subjektima koji nisu posjedovali odobrenje za rad nisu izricane novčane kazne, već mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

29.07.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala hotele i privatni smještaj na Žabljaku

Turistička inspekcija je protekle nedelje vršila kontrolu smještaja na Žabljaku. Kontolisani su hoteli Enigma, Javor, Lovac i Zlatni bor. Prilikom vršenja inspekcijskih pregleda utvrđene su tri nepravilnosti na snovu kojih su turistički inspektori izdali dva prekršajna naloga u iznosu od 450€. Takođe, kontolisan je i privatni smještaj, prilikom čega su utvrđene tri nepravilnosti i izdata tri prekršajna naloga u iznosu od 450€.

28.07.2016.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija je u periodu januar-jun 2016. godine vršila kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

08.07.2016.

Inspekcija zaštite prostora kontrolisala privremene objekte u zoni morskog dobra u Herceg Novom

U okviru pojačanog inspekcijskog nadzora u toku protekle nedelje Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje četiri terase na šetalištu Pet Danica, Opština Herceg Novi, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. Ugostitelji će otvoriti terase nakon dobijanja odobrenja koje izdaje JP Morsko dobro, a sve u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Opštine Herceg Novi.

07.07.2016.

U toku protekle nedelje utvrđeno 686 nepravilnosti

U periodu od 23.06 do 30.06.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru izvršile su 1.136 kontrola u toku kojih su utvrdile 686 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora su izrečene 284 mjere ukazivanja. Takođe, donijeto je 208 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i 67 rješenja o zabrani rada.

01.07.2016.

Podrška Slovenije Crnoj Gori u oblasti zaštite potrošača

U okviru bilateralne saradnje Crne Gore i Slovenije, u periodu od 27. juna do 1. jula 2016. godine, Upravu za inspekcijske poslove je posjetila ekspertska misija iz Slovenije, na čelu sa glavnom tržišnom inspektorkom gospođom Andrejkom Grlić, a diskutovalo se o temama iz oblasti zaštite potrošača.

21.06.2016.

Zapečaćene terase ugostiteljskih objekata u Sutomoru

Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje 17 terasa na lokaciji Sutomore, Opština Bar, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. S tim u vezi a na osnovu člana 150 istog Zakona izvršeno je pečaćenje objekata do dobijanja odobrenja.

21.06.2016.

Kontrolisani objekti stalnog i privremenog karaktera i turističke agencije

U periodu od 09.06. do 15.06.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru u primorskim opštinama izvršile su 1.138 inspekcijskih pregleda i utvrdile 666 nepravilnosti. Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile na neposjedovanje ili nepotpune deklaracije na namirnicama, neizdavanje računa, neisticanje obavještenja o pravu potrošača na reklamaciju i nepropisno vođenje evidencije o nabavci i prodaji robe i pružanju trgovinskih usluga, sanitarno-higijenske nedostatke u većim objektima, neposjedovanje sanitarnih knjižica od strane subjekata koji posluju sa hranom, robu sa isteklim rokom, kao i na postavljanje privremenih objekata bez prethodno pribavljenog odobrenja – rješenja od JPMD.