Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.05.2018.

Aktivnosti Zdravstvene inspekcije u okviru projekta VISTART W8

Aktivnosti Zdravstvene inspekcije u okviru projekta VISTART W8 Zdravstvena inspekcija Uprave za inspekcijske poslove uključena je u VISTARTW8 projekat, koji se odnosi na inspekcijski nadzor u biomedicini – kontrolu krvi, ćelija, tkiva i organa.

09.05.2018.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet goriva

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet goriva

Tržišna inspekcija sprovodi kontinuiranu kontrolu kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla, po planu i eventualnim prijavama sa tržišta, a u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

03.05.2018.

Kontrola obavljanja djelatnosti socijalne i dječje zaštite

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali su 17 subjekata nadzora koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite (usluge smještaja odraslih i starih lica, usluge podrške za život u zajednici i usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu.

30.04.2018.

Saopštenje poslodavcima - ograničenje za izdavanje dozvola zbog kažnjavanja poslodavaca po Zakonu o strancima

Novi Zakon o strancima („Sl. list CG“, broj 12/18) objavljen je 23.2.2018. godine i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 3.3.2018. godine.

27.04.2018.

Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Uprava za inspekcijske poslove je zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Udruženjem zaštite na radu Crne Gore učestvovala u organizaciji obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

26.04.2018.

Stop zloupotrebi prijavljivanja nepravilnosti

U cilju podsticanja građana i drugih zainteresovanih subjekata da prijave nepravilnosti, kao i pojednostavljivanja procedure prijavljivanja, Uprava za inspekcijske poslove je u aprilu 2013. godine otvorila besplatnu liniju CALL CENTRA (080 555 555), putem koje građani mogu prijaviti nepravilnosti. Takođe, pružena je mogućnost da se uočene nepravilnosti prijave i putem e-maila: prijave@uip.gov.me ili direktnim podnošenjem inicijative Arhivi Uprave za inspekcijske poslove. Na sajtu Uprave dostupni su i telefoni inspekcija, kao i e-mail adrese zaposlenih, putem kojih građani takođe mogu prijaviti nepravilnosti. Od 2013. godine za prijavljivanje nepravilnosti dostupna je i veb (www.budiodgovoran.me) i mobilna aplikacija “Budi odgovoran”, kreirana u okviru kampanje koju su pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP),a u koju je uključena i ova uprava.

24.04.2018.

Tržišna inspekcija učestvovala u kampanji "Dani zajedničke akcije" u Rožajama

U sklopu kampanje pod nazivom "Dani zajedničke akcije", a u cilju kontrole primjene zakonskih propisa koji regulišu zaštitu prava intelektualne svojine, dana 4.4.2018. godine Tržišna inspekcija je, u saradnji sa inspektorima Uprave policije, vršila kontrole kod privrednih subjekata na području Opštine Rožaje, koji se bave prometom tekstila i obuće, kao i druge robe čijim se prometom mogu povrijediti prava intelektualne svojine. Izvršeno je ukupno devet nadzora, u okviru kojih je kontrolisano da li se primjenjuju odredbe Zakona o žigu. Kod dva subjekta nadzora utvrđena je povreda žiga robne marke ,,Nike" i ,,Adidas“.

11.04.2018.

Prijavljivanje mobinga učestalije nego ranije

Mobing je aktivno ili pasivno ponašanje na radu, ili u vezi sa radom, prema zaposlenom ili grupi zaposlenih, koje ima za cilj povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da da otkaz ugovora o radu.

03.04.2018.

Tržišna inspekcija kontrolisala prodaju polovnih automobila na auto placevima

Tržišna inspekcija je u periodu od 1.2. do 9.3.2018. godine kontrolisala subjekte koji se bave prometom polovnih automobila na auto placevima na teritoriji Crne Gore.

29.03.2018.

Održana radionica na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača

Održana radionica na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača

U Upravi za inspekcijske poslove održana je dvodnevna radionica u okviru programa bilateralne podrške Slovenije Crnoj Gori, na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača. Na radionici je, u ime Tržišnog direktorata Slovenije, učestvovala glavna tržišna inspektorka, gospođa Andrejka Grlić, dok je, u ime Uprave za inspekcijske poslove, radionicu vodila pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28, gospođa Rada Marković.