Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.03.2019.

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice  TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija Sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove učestvovali u dvije radionice TAIEX-a, a tom prilikom dobijene su smjernice po pitanju nadzora kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao i u oblasti klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija.

21.02.2019.

Primjena Pravilnika o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstvo

Od 1. januara 2019. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće. Ovi zahtjevi će biti strožiji u narednom periodu na način da će biti zabranjeno stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage od 60 W i veće od 1. jula 2019. godine, a od 1. januara 2020. godine sve klasične sijalice sa žarnom niti koje se stavljaju na tržište moraju biti bazirane na nekoj novoj tehnologiji, a shodno praksi EU koja je sprovela ovaj proces u ranijem periodu (počev od 2012. godine).

05.02.2019.

Saopštenje: Zajedničke aktivnosti Inspekcije rada i Urbanističko-građevinske inspekcije, Poreske inspekcije i Komunalne inspekcije na području Bara i Ulcinja

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Inspekcija rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja bila je uključena u zajednički nadzor gradilišta sa Urbanističko-građevinskom, Poreskom i Komunalnom inspekcijom na području Ulcinja (15-18.01.2019.godine) i Bara (22-30.01.2019.godine), sa fokusom na legalnost gradilišta i angažovanje radnika.

31.01.2019.

Tržišna inspekcija kontrolisala promet pirotehničkih sredstava u decembru 2018. i januaru 2019. godine

U drugoj polovini decembra 2018. i prvoj polovini januara 2019. godine, tržišni inspektori su vršili pojačani nadzor prometa pirotehničkih sredstava, u okviru akcije „Petarda“, zajedno sa Upravom policije. Ove aktivnosti su sprovođene u u prodajnim objektima i na pijačnim prostorima, u Podgorici, Nikšiću i Tuzima. Pored toga, ova inspekcija je vršila kontrolu prometa pirotehničkih sredstava i na ostalim područjima Crne Gore.

30.01.2019.

Održan sastanak sa predstavnicima OECD/SIGMA o kontroli javnih nabavki

Održan sastanak sa predstavnicima OECD/SIGMA o kontroli javnih nabavki

U Upravi za inspekcijske poslove, 29. januara 2018. godine, održan je sastanak sa predstavnicima OECG/SIGMA (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj/Podrška za poboljšanje i upravljanje) kako bi se upoznali sa procesom rada Inspekcije za javne nabavke.

30.01.2019.

Održan sastanak predstavnika Uprave za inspekcijske poslove i Kancelarije za evropske integracije

Održan sastanak predstavnika Uprave za inspekcijske poslove i Kancelarije za evropske integracije

U Upravi za inspekcijske poslove, u petak 25. januara 2019. godine, održan je sastanak sa glavnim pregovaračem Crne Gore sa Evropskom unijom, g. Aleksandrom Drljevićem i njegovim saradnicima iz Kancelarije za evropske integracije. Tema sastanka bila je razmatranje projektnih mogućnosti za Upravu za inspekcijske poslove u okviru IPA projekata.

30.01.2019.

Uprava za inspekcijske poslove organizovala sastanak u cilju suzbijanja rada „na crno“

Uprava za inspekcijske poslove organizovala sastanak u cilju suzbijanja rada „na crno“

Uprava za inspekcijske poslove je 24. januara 2018. godine, organizovala sastanak sa predstavnicima Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, povodom primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima.

24.01.2019.

Turistička inspekcija pojačano kontroliše skijališta

Turistička inspekcija pojačano kontroliše skijališta

Turistička inspekcija tokom zimske turističke sezone, pored svojih drugih nadležnosti, naročito kontroliše rad skijališta, i to s aspekta organizacije i uređenja, uslova bezbjedosti na stazi, pružanja usluga škole skijanja i drugog.

15.01.2019.

Saopštenje: Pojačane kontrole inspekcija u Podgorici i na sjeveru

Uprava za inspekcijske poslove organizovala je trodnevni pojačani nadzor (27-29. decembra 2018. godine) na području Podgorice u kojem su učestvovale Turistička, Sanitarna, Tržišna i Inspekcija rada. U ovom gradu kontrolisani su subjekti koji posluju u ugostiteljstvu i prometu robe, pri čemu je izvršena 291 kontrola , utvrđeno 208 nepravilnosti, izdato 187 prekršajnih naloga, zabranjeno je obavljanje djelatnosti za 8 subjekata nadzora, a treba reći da je 19 lica zatečeno bez ugovora o radu.

31.12.2018.

Završen program "Stop sivoj ekonomiji" sa 60 mladih

Završen  program "Stop sivoj ekonomiji" sa 60 mladih

Povodom završetka Programa osposobljavanja i angažovanja mladih na poslovima sprječavanja neformalnog poslovanja “Stop sivoj ekonomiji” koji je trajao šest mjeseci i završio se 31. januara 2018. godine u Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa učesnicima ovog programa.