Manja slova Veća slova RSSVijesti

30.04.2018.

Saopštenje poslodavcima - ograničenje za izdavanje dozvola zbog kažnjavanja poslodavaca po Zakonu o strancima

Novi Zakon o strancima („Sl. list CG“, broj 12/18) objavljen je 23.2.2018. godine i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 3.3.2018. godine.

27.04.2018.

Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Obilježen Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

Uprava za inspekcijske poslove je zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Udruženjem zaštite na radu Crne Gore učestvovala u organizaciji obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu.

26.04.2018.

Stop zloupotrebi prijavljivanja nepravilnosti

U cilju podsticanja građana i drugih zainteresovanih subjekata da prijave nepravilnosti, kao i pojednostavljivanja procedure prijavljivanja, Uprava za inspekcijske poslove je u aprilu 2013. godine otvorila besplatnu liniju CALL CENTRA (080 555 555), putem koje građani mogu prijaviti nepravilnosti. Takođe, pružena je mogućnost da se uočene nepravilnosti prijave i putem e-maila: prijave@uip.gov.me ili direktnim podnošenjem inicijative Arhivi Uprave za inspekcijske poslove. Na sajtu Uprave dostupni su i telefoni inspekcija, kao i e-mail adrese zaposlenih, putem kojih građani takođe mogu prijaviti nepravilnosti. Od 2013. godine za prijavljivanje nepravilnosti dostupna je i veb (www.budiodgovoran.me) i mobilna aplikacija “Budi odgovoran”, kreirana u okviru kampanje koju su pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP),a u koju je uključena i ova uprava.

24.04.2018.

Tržišna inspekcija učestvovala u kampanji "Dani zajedničke akcije" u Rožajama

U sklopu kampanje pod nazivom "Dani zajedničke akcije", a u cilju kontrole primjene zakonskih propisa koji regulišu zaštitu prava intelektualne svojine, dana 4.4.2018. godine Tržišna inspekcija je, u saradnji sa inspektorima Uprave policije, vršila kontrole kod privrednih subjekata na području Opštine Rožaje, koji se bave prometom tekstila i obuće, kao i druge robe čijim se prometom mogu povrijediti prava intelektualne svojine. Izvršeno je ukupno devet nadzora, u okviru kojih je kontrolisano da li se primjenjuju odredbe Zakona o žigu. Kod dva subjekta nadzora utvrđena je povreda žiga robne marke ,,Nike" i ,,Adidas“.

11.04.2018.

Prijavljivanje mobinga učestalije nego ranije

Mobing je aktivno ili pasivno ponašanje na radu, ili u vezi sa radom, prema zaposlenom ili grupi zaposlenih, koje ima za cilj povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da da otkaz ugovora o radu.

03.04.2018.

Tržišna inspekcija kontrolisala prodaju polovnih automobila na auto placevima

Tržišna inspekcija je u periodu od 1.2. do 9.3.2018. godine kontrolisala subjekte koji se bave prometom polovnih automobila na auto placevima na teritoriji Crne Gore.

29.03.2018.

Održana radionica na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača

Održana radionica na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača

U Upravi za inspekcijske poslove održana je dvodnevna radionica u okviru programa bilateralne podrške Slovenije Crnoj Gori, na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača. Na radionici je, u ime Tržišnog direktorata Slovenije, učestvovala glavna tržišna inspektorka, gospođa Andrejka Grlić, dok je, u ime Uprave za inspekcijske poslove, radionicu vodila pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28, gospođa Rada Marković.

28.02.2018.

Održan sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta i Ministarstva ekonomije

Održan sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta i Ministarstva ekonomije

U Upravi za inspekcijske poslove održanje sastanak na temu kontrole energetske efikasnosti proizvoda na tržištu. Sastanku su, osim predstavnika Uprave za inspekcijske poslove, prisustvovali i predstavnici Ministarstva ekonomije, kao i predstavnici Mašinskog fakulteta u Podgorici koji su inicirali ovaj sastanak.

20.02.2018.

Uspostavljanje sistema kontrole energetske efikasnosti proizvoda

Uprava za inspekcijske poslove, zajedno sa Ministarstvom ekonomije, radi na uspostavljanju sistema kontrole primjene propisanih zahtjeva za energetsku efikasnost proizvoda.

19.02.2018.

U Upravi za inspekcijske poslove održana ekspertska misija na temu "Borba protiv korupcije u zdravstvu"

U Upravi za inspekcijske poslove održana ekspertska misija na temu "Borba protiv korupcije u zdravstvu"

U Upravi za inspekcijske poslove je, u okviru TAIEX podrške, održana dvodnevna ekspertska misija na temu "Borba protiv korupcije u zdravstvu". Prvog dana ekspertske misije pomoćnica direktora, gospođa Višnja Orban, predstavila je nadležnosti Zdravstvene inspekcije, oblasti u kojima postoji rizik od korupcije, kao i mjere koje inspektori preduzimaju. Takođe, glavni inspektor za javne nabavke, gospodin Hivzo Kajević, predstavio je nadležnosti Inspekcije za javne nabavke, kao i oblasti u kojima postoji rizik od korupcije i mjere koje inspektori preduzimaju. Ovoj misiji prisustvovala su dva eksperta iz Litvanije, koji su predstavili svoj sistem borbe protiv korupcije.