Manja slova Veća slova RSSVijesti

12.04.2019.

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za poglavlje 28 o zaštiti potrošača za "Evropski puls"

Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za poglavlje 28  o zaštiti potrošača za "Evropski puls" Rada Marković pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28 govorila je o zaštiti potrošača za "Evropski puls" u rubrici "Pogled iz sistema".

05.04.2019.

Inspekcija rada i Tržišna sprovele pojačani trodnevni nadzor trgovaca u Podgorici

Inspekcija rada i Tržišna sprovele pojačani trodnevni nadzor  trgovaca u Podgorici

Uprava za inspekcijske poslove organizovala je na području Podgorice trodnevni pojačani nadzor (27-30. marta 2019. godine) Tržišne i Inspekcije rada kod subjekata nadzora koji se bave trgovinskom i zanatskom djelatnošću, kako bi se u što većoj mjeri suzbila pojava rada na „crno“ i nezakonito poslolovanje

28.03.2019.

Saopštenje: Potpisan Memorandum o saradnji između inspekcija rada zemalja Zapadnog Balkana

Saopštenje: Potpisan  Memorandum o saradnji između inspekcija rada zemalja Zapadnog Balkana

Direktor Uprave za inspekcijske poslove, g. Alija Košuta, potpisao je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa predstavnicima inspekcija rada zemalja zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Memorandum je potpisan 27. marta 2019. godine u Tirani, na dvodnevnom događaju koji je organizovala Međunarodna organizacija rada.

26.03.2019.

Zdravstveno-sanitarni inspektori prošli TAIEX-ovu radionica za inspekcijski nadzor bolničkih infekcija i imunizacije djece

Zdravstveno-sanitarni inspektori prošli TAIEX-ovu radionica za inspekcijski  nadzor bolničkih infekcija i  imunizacije djece

Zdravstveno-sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove od 25. marta učestvuju u dvodnevnoj obuci organizovanoj uz podršku TAIEX-a (Tijela Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija) sa ciljem tumačenja EU zakonodavstva u dijelu kontrole dokumentacije u slučaju prijavljivanja bolničkih infekcija kao i u slučajevima odbijanja obavezne imunoprofilakse kod djece.

20.03.2019.

Održan sastanak sa zamjenikom Mađarskog ambasadora u Crnoj Gori Zoltanom Časarom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove Ragipa Deljanina sa zamjenikom ambasadora Mađarske Zoltanom Časarom a prisustvovali su i predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju. Predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju govorili su o principima rada i nadležnostima inspekcija koje su u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, a predstavljen je i dosadašnji angažman ovog organa u oblasti međunarodne saradnje, a naročito njenom učešću u projektima Evropske unije.

17.03.2019.

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

I ove godine Uprava za inspekcijske poslove oformila je Koordinacioni tim za praćenje pojačanog nadzora u turističkoj sezoni 2019. godine, sa ciljem da se kroz pojačani nadzor suzbiju pojave sive ekonomije i obezbjedi regularno funkcionisanje tržišta roba i usluga.

11.03.2019.

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom. Sa ambasadorom Slovenije su razmatrane mogućnosti saradnje u smislu jačanja kapaciteta Uprave, kako tehničkih, tako i administrativnih.

07.03.2019.

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice  TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove učestvovali u dvije radionice TAIEX-a, a tom prilikom dobijene su smjernice po pitanju nadzora kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao i u oblasti klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija.

21.02.2019.

Primjena Pravilnika o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstvo

Od 1. januara 2019. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće. Ovi zahtjevi će biti strožiji u narednom periodu na način da će biti zabranjeno stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage od 60 W i veće od 1. jula 2019. godine, a od 1. januara 2020. godine sve klasične sijalice sa žarnom niti koje se stavljaju na tržište moraju biti bazirane na nekoj novoj tehnologiji, a shodno praksi EU koja je sprovela ovaj proces u ranijem periodu (počev od 2012. godine).

05.02.2019.

Saopštenje: Zajedničke aktivnosti Inspekcije rada i Urbanističko-građevinske inspekcije, Poreske inspekcije i Komunalne inspekcije na području Bara i Ulcinja

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Inspekcija rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja bila je uključena u zajednički nadzor gradilišta sa Urbanističko-građevinskom, Poreskom i Komunalnom inspekcijom na području Ulcinja (15-18.01.2019.godine) i Bara (22-30.01.2019.godine), sa fokusom na legalnost gradilišta i angažovanje radnika.