Manja slova Veća slova RSSVijesti

25.04.2016.

Turistička inspekcija vršila pojačan nadzor na Cetinju

Dana 18, 19 i 20.04.2016. godine Turistička inspekcija je vršila pojačane inspekcijske nadzore ugostiteljskih objekata, privatnog smještaja i turističkih vodiča na Cetinju.

20.04.2016.

Turistička inspekcija zatvorila ugostiteljski objekat "Casa" u Igalu

Dana 16.04.2016. godine Uprava za inspekcijske poslove - Turistička inspekcija zatvorila je ugostiteljski objekat "Casa" u Igalu zbog neposjedovanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

13.04.2016.

Na tržištu Crne Gore u martu pronađeno 26 vrsta opasnih proizvoda

Na tržištu Crne Gore je, u okviru planiranog nadzora, u martu pronađeno 26 vrsta opasnih proizvoda u ukupnoj količini od 388 komada. Pronađene su 22 vrste opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom u količini od 371 komada (tri vrste dječje odjeće u količini od 26 komada, dvije vrste vibracione brusilice u količini od tri komada, 17 vrsta mašina za sušenje veša u količini od 342 komada) i četiri vrste opasnih proizvoda koji ne predstavljaju ozbiljan rizik (ugaone brusilice) u količini od 17 komada.

12.04.2016.

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali pružaoce usluga smještaja za odrasla i stara lica

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali pružaoce usluga smještaja za odrasla i stara lica

Inspektori socijalne i dječje zaštite su u martu, u skladu sa Planom rada za 2016. godinu, izvršili redovni inspekcijski nadzor u JU Dom starih “Bijelo Polje” i JU Dom starih “Grabovac” Risan, koje pružaju usluge smještaja za odrasla i stara lica. Inspekcijski nadzor je vršen u dijelu ispunjavanja obaveza pružalaca usluga, shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilniku o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima za usluge smještaja za odrasla i stara lica.

08.04.2016.

Zajedničke aktivnosti Turističke inspekcije i Uprave policije

Dana 06.04.2016. godine, Turistička inspekcija je u Podgorici i Nikšiću, u saradnji sa pripadnicima Uprave policije, sprovela akcijske aktivnosti u cilju kontrole točenja alkoholnih pica maloljetnim licima. Tokom ove aktivnosti nisu utvrdiliusluživanje maloljetnika alkoholnim pićima, ali su utvrdili druge nepravilnosti (neposjedovanje ili nedovoljan broj cjenovnika usluga i neispunjavanje minimalno tehničkih uslova) po osnovu Zakona o turizmu.

07.04.2016.

Saradnja organa tržišnog nadzora Crne Gore i Kosova

Saradnja organa tržišnog nadzora Crne Gore i Kosova

Danas je direktor Uprave za inspekcijske poslove gospodin Božidar Vuksanović poželio dobrodošlicu delegaciji organa nadležnih za tržišni nadzor Kosova, koja je, zajedno sa ekspertom projekta EU za tržišni nadzor gđom Andrejkom Grlić, došla u Podgoricu u okviru studijske posjete. Ova posjeta je organizovana kao jedna od aktivnosti projekta kojim EU pomaže kosovskom Ministarstvu trgovine i industrije i nadležnim inspekcijama u cilju jačanja tržišnog nadzora.

01.04.2016.

Pojačani nadzor kod privrednih društava koji obavljaju djelatnost pružanja špediterskih usluga

U skladu sa Dinamičkim planom rada za 2016. godinu, Tržišna inspekcija je u toku marta, pored ostalog, vršila pojačani nadzor privrednih društava koja obavljaju djelatnost pružanja špediterskih usluga (zastupanja pred carinskim organom), sa aspekta primjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, posebno u dijelu vođenja propisane evidencije o pružanju trgovinskih usluga (špedicije) u skladu sa odredbama Pravilnika o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih usluga.

30.03.2016.

U Upravi održana konferencija za medije

U Upravi održana konferencija za medije

Danas je u Upravi za inspekcijske poslove upriličena konferencija za medije, na kojoj je o rezultatima rada u toku 2015. godine govorio direktor Uprave, gospodin Božidar Vuksanović.

24.03.2016.

Odgovor proizvođaču "Panto P"

Pitanja proizvođača “Panto P”: 1. Kako se i na koji način vrši uzorkovanje i ispitivanje proizvoda na Listeria monocytogenes? 2. Koje se metode koriste za ispitivanje prisustva ove bakterije u proizvodima, koja se metoda koristi kada proizvod potiče iz pogona u kojem se proizvodi, a koja se metoda koristi kada je proizvod u prometu ( uzorkovan iz prometa)? 3. Kako se radi procjena rezultata ispitivanja u oba slučaja, da li postoje granične (referentne) vrijednosti za obje metode ispitivanja? 4. Od kada se u Crnoj Gori vrši ispitivanje proizvoda na prisusvo Listeria monocytogenes? 5. Zašto javnost u Crnoj Gori nikada do sada nije obavještavana o prisustvu ove bakterije u proizvodima, kada znamo (javna tajna) da je pronađena skoro kod svih preradjivača mesa u Crnoj Gori, da li ovu informaciju treba da podijelimo sa državama iz okruženja? 6. Zahtijevamo da objasnite kako je moguće da neko objavljuje ovakve stvari bez prethodne provjere, tj. dok se još uvijek čekaju rezultati dodatnih ispitivanja?

17.03.2016.

Uzorkovani proizvodi od mlijeka iz uvoza

Podaci o uzorkovanju proizvoda od mlijeka iz uvoza sa svih graničnih prelaza preko kojih se ove pošiljke uvoze u CG: