Manja slova Veća slova RSSVijesti

29.07.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala raftere

Turistička inspekcija je u periodu od 01. maja do 15. jula izvršila ukupno 216 kontrola raftera na Žabljaku (Đurđevića Tara) i u Plužinama (Šćepan Polje). Subjektima koji nisu posjedovali odobrenje za rad nisu izricane novčane kazne, već mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

29.07.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala hotele i privatni smještaj na Žabljaku

Turistička inspekcija je protekle nedelje vršila kontrolu smještaja na Žabljaku. Kontolisani su hoteli Enigma, Javor, Lovac i Zlatni bor. Prilikom vršenja inspekcijskih pregleda utvrđene su tri nepravilnosti na snovu kojih su turistički inspektori izdali dva prekršajna naloga u iznosu od 450€. Takođe, kontolisan je i privatni smještaj, prilikom čega su utvrđene tri nepravilnosti i izdata tri prekršajna naloga u iznosu od 450€.

28.07.2016.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija je u periodu januar-jun 2016. godine vršila kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

08.07.2016.

Inspekcija zaštite prostora kontrolisala privremene objekte u zoni morskog dobra u Herceg Novom

U okviru pojačanog inspekcijskog nadzora u toku protekle nedelje Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje četiri terase na šetalištu Pet Danica, Opština Herceg Novi, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. Ugostitelji će otvoriti terase nakon dobijanja odobrenja koje izdaje JP Morsko dobro, a sve u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Opštine Herceg Novi.

07.07.2016.

U toku protekle nedelje utvrđeno 686 nepravilnosti

U periodu od 23.06 do 30.06.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru izvršile su 1.136 kontrola u toku kojih su utvrdile 686 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora su izrečene 284 mjere ukazivanja. Takođe, donijeto je 208 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i 67 rješenja o zabrani rada.

01.07.2016.

Podrška Slovenije Crnoj Gori u oblasti zaštite potrošača

U okviru bilateralne saradnje Crne Gore i Slovenije, u periodu od 27. juna do 1. jula 2016. godine, Upravu za inspekcijske poslove je posjetila ekspertska misija iz Slovenije, na čelu sa glavnom tržišnom inspektorkom gospođom Andrejkom Grlić, a diskutovalo se o temama iz oblasti zaštite potrošača.

21.06.2016.

Zapečaćene terase ugostiteljskih objekata u Sutomoru

Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje 17 terasa na lokaciji Sutomore, Opština Bar, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. S tim u vezi a na osnovu člana 150 istog Zakona izvršeno je pečaćenje objekata do dobijanja odobrenja.

21.06.2016.

Kontrolisani objekti stalnog i privremenog karaktera i turističke agencije

U periodu od 09.06. do 15.06.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru u primorskim opštinama izvršile su 1.138 inspekcijskih pregleda i utvrdile 666 nepravilnosti. Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile na neposjedovanje ili nepotpune deklaracije na namirnicama, neizdavanje računa, neisticanje obavještenja o pravu potrošača na reklamaciju i nepropisno vođenje evidencije o nabavci i prodaji robe i pružanju trgovinskih usluga, sanitarno-higijenske nedostatke u većim objektima, neposjedovanje sanitarnih knjižica od strane subjekata koji posluju sa hranom, robu sa isteklim rokom, kao i na postavljanje privremenih objekata bez prethodno pribavljenog odobrenja – rješenja od JPMD.

16.06.2016.

U prvoj nedelji juna utvrđeno 879 nepravilnosti

U periodu od 01. juna do 09. juna 2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru (Turistička, Tržišna, Inspekcija rada, Zdravstveno-sanitarna, Inspekcija zaštite prostora i Inspekcija za morsko ribarstvo), vršile su pojačane kontrole postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra, zakonitosti zapošljavanja i radnih odnosa, kontrole zapošljavanja stranaca, ispunjenosti uslova za vršenje djelatnosti ugostiteljskih objekata, trgovine, izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini, uključujući i kontrolu porijekla i evidencije porijekla robe, sanitarno-higijenskih uslova u ugostiteljskim objektima, objektima za kolektivni smještaj (hoteli) itd.

15.06.2016.

Zabrana izvođenja građevinskih radova na teritoriji Opštine Budva

Izvođenje građevinskih radova na teritoriji opštine Budva zabranjeno je: za ekskluzivnu zonu u periodu od 15.05. do 01.10.2016. godine; za drugu zonu u periodu od 01.06. do 15.09.2016. godine i za treću i četvrtu zonu u periodu od 15.06. do 15.09.2016. godine.