Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Izvještaj Ekološke inspekcije i Inspekcije za vode povodom pričinjene štete ekosistema rijeke Ćehotine

Datum objave: 09.07.2019 12:40 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Saopštenje: Izvještaj Ekološke inspekcije i Inspekcije za vode povodom pričinjene štete ekosistema rijeke Ćehotine

Nakon saznanja  da je  došlo do akcidenta na rijeci Vezišnici i Ćehotini, Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode su 05.07.2019.godine izašli na lice mjesta, izvršili inspekcijski nadzor i konstatovali sljedeće: 

U trenutku kontrole rijeka Ćehotina nije bila vidno zamućena, a na obali rijeke su konstatovane uginule ribe. Na lice mjesta je bio prisutan poljoprivredni inspektor i ribolovci koji su ekološkom i inspektoru za vode dali na uvid fotografije na kojima se vidi zamućenje rijeke Ćehotine (voda bijele boje u trenutku akcidenta). U trenutku kontrole bili su prisutni i predstavnik SRK “Lipnja” i predstavnik službe za zaštitu životne sredine Opštine Pljevlja. Inspektori su konstatovali da tri instalisana drenažna ventila na mostu rijeke Vezišnice nijesu obezbijeđena (nijesu ograđena i fizički obezbijeđena) od pristupa neovlašćenih lica. Odgovorna lica iz TE su izjavila da nijesu imali tehnološku potrebu  da aktiviraju ventil, a da je nepoznato lice aktiviralo drenažni ventil na liniji povratnih voda sa odlagališta Maljevac, pri čemu je došlo do izlivanja otpadnih voda u rijeku Vezišnicu i dalje u rijeku Ćehotinu.

Subjekat nadzora posjeduje integrisanu dozvolu broj UPI-101/2-02-2231/28 od 22.03.2018.godine, izdate od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, za rad cjelokupnog postrojenja TE “PLJEVLJA” i obavljanja aktivnosti proizvodnje električne energije i  toplotne energije na lokaciji Kalušići u Pljevljima, u kojoj su propisane mjere za sprječavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica, odnosno  propisano je da je obavezan operater da sprovodi mjere kontrole tehnološkog procesa, bilo da je postrojenje u radu ili remontu, kao i opreme i objekata, kako bi se obezbijedilo da do udesa ne dođe. U slučaju udesa, operater je u obavezi da istog momenta sprovede neophodne mjere kao odgovor na udes.

S obzirom na navedene razloge pojave udesa, Ekološka inspekcija je, shodno svojim nadležnostima, preduzela sljedeće mjere:

Ekološka inspekcija je donijela Rješenje kojim se NALAŽE  pravnom licu Elektroprivredi Crne Gore a.d. Nikšić ul. Vuka Karadžića br.2, – Termoelektana Pljevlja, Kalušići bb, Pljevlja:

1.   Da fizički trajno ukloni drenažni ventil na liniji povratne vode u prvim remontnim radovima u TE, a da se do tada isti blokira – zavari u cilju sprječavanja izlivanja otpadnih voda u rijeku Vezišnicu.

Rok za izvršenje mjere je odmah.

2.   Da se druga dva drenažna ventila od dvije linije hidrauličnog transpotrta pepela i šljake mogu koristiti jedino pri remontu postrojenja i pod uslovom da se ispušta višak vode, tek nakon ispiranja sistema čistom vodom i uzimanjam uzoraka vode od strane ovlašćene laboratorije, koja će potvrditi propisan kvalitet za ispuštanje u prirodan recipijent.

Rok za izvršenje mjere odmah po prijemu rješenja.

3. Da fizički obezbijede instalisane ventile na mostu rijeke Vezišnice, kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima.   

Rok izvršenja mjere odmah po prijemu rješenja.

4. Da pronađu i realizuju trajno efikasno tehničko rješenje za upravljanje otpadnim vodama na odlagalištu Maljevac.

Rok izvršenja mjere 90 dana od dana prijema rješenja.         

Ekološka inspekcija je podnijela Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja štete u životnoj sredini ili neposredne opasnosti od štete, Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine za Elektroprivredu Crne Gore a.d. Nikšić-TE Pljevlja, shodno  odredbama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kako bi se izvršila sanacija posljedica zagađenja.

Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode  su Upravi policije dostavili prepis zapisnika od 05.07.2019. godine kao dio dokumentacije za dalje vođenje postupka.

Ekološka inspekcija i Inspekcija za vode će podnijeti Zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica, Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić i odgovornog lica u pravnom licu, izvršnog direktora.

Uzorci voda iz rijeke Vezišnice i Ćehotine, kao i uzorci uginule ribe su dostavljeni ovlšćenoj laboratoriji d.o.o. CETI Podgorica na analizu.

Problem vezan za uginuće ribe i dalje postupanje po istom je u nadležnosti poljoprivrenog inspektora Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

PR Služba Uprave za inspekcijske poslove