Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Korišćenje plažnog mobilijara

Datum objave: 02.07.2019 13:10 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


S obzirom na to da Upravi za inspekcijske poslove - Odsjeku za inspekciju turizma,  pristižu prijave gostiju, koji koriste usluge zakupaca kupališta, a iste se odnose na naplatu plažnog mobilijara posle 17h, smatramo za shodno da korisnike ovog vida usluge upoznamo sa zakonskim odredbama.

 

Naime, Pravilnik o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru ("Službeni list Crne Gore", br. 023/19 od 19.04.2019) propisuje obavezu zakupaca da istaknu cjenovnik plažnog mobilijara,  na informativnoj tabli, sa naznakom vremena do kada se plažni mobilijar naplaćuje. Znači, Pravilnik nije precizirao vrijeme naplate usluga plažnog mobilijara, već je zakupac u obavezi da sam odredi vrijeme naplate i isto istakne na informativnoj tabli na kupalištu.

 

Član 6 Pravilnika propisuje i sledeće obaveze zakupaca, koje se odnose na plažni mobilijar:

 

“Radi sprečavanja prenatrpanosti plažnim mobilijarom na kupalištima treba da se:

   1) ostavi:

      - slobodan pristup do mora, u širini od najmanje 1 m, na svakih 20 m,

      - slobodna zona uz more u širini od najmanje 3 m, a na kupalištima površine do 500 m2 od najmanje 1 m;

   2) oslobodi od plažnog mobilijara polovina plaže;

   3) na drugoj polovini plaže plažni mobilijar rasporedi postavljanjem:

      - jednog suncobrana i dvije ležaljke na najmanje 8 m2;

      - jednog baldahina koji zauzima prostor od najmanje 8 m2.

Na hotelskim kupalištima plažni mobilijar treba da se rasporedi postavljanjem na cjelokupnoj površini i to:

   - jednog suncobrana i dvije ležaljke na najmanje 10 m2;

   - jednog baldahina koji zauzima prostor od najmanje 10 m2,

   - jednog suncobrana i dvije ležaljke na najmanje 15 m2 u hotelima sa pet zvjezdica”.

 

PR Služba Uprave za inspekcijske poslove