Manja slova Veća slova RSS
>

Poslato obavještenje svim školama o poštovanju propisanih obaveza prilikom organizacije školskih putovanja

Poslato obavještenje svim školama o poštovanju propisanih obaveza prilikom organizacije školskih putovanja
Datum objave: 23.04.2019 10:36 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


S obzirom na to da su Turistička i Prosvjetna inspekcija uočile da se ne poštuju propsi kada je u pitanju organizacija ekskurzija, izleta i škola u prirodi za učenike, glavne inspektorke ovih inspekcija su pripremile Obavještenje o poštovanju propisanih obaveza prilikom organizacije školskih putovanja koje su proslijeđene svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori i nadležnim ministarstvima. Dostavljamo javnosti obavještenje na uvid:

Obavještenje o poštovanju propisanih obaveza 
prilikom organizacije školskih putovanja

Poštovani,

Turistička inspekcija je tokom prošlog mjeseca vršila nadzor turističkih agencija, a s tim u vezi i nadzor osnovnih škola, čiji nastavnici vrše organizaciju ekskurzija, izleta i škola u prirodi za učenike. Naime, ovakva putovanja su se organizovala bez posredovanja turističke agencije, što znači da su se ovi poslovi obavljali nelegalno.

Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu („Sl. list CG“ br. 2/18, 4/18 i 13/18) propisano je da poslove turističke agencije može da obavlja: privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koji organizuje ili posreduje u prodaji ili realizovanju usluga putovanja i koji ima licencu izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Takođe, propisano je da poslove turističke agencije ne može obavljati fizičko lice. Nadalje, ovaj zakon propisuje i obavezu zaključivanja ugovora o organizaciji putovanja za djecu, između turističke agencije i ustanove u čije ime se organizuju putovanja, a sastavni dio ovog ugovora je i spisak učenika.

Ukoliko se prilikom organizovanja školskih ekskurzija, izleta i drugih oblika putovanja, postupa suprotno odredbama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, propisne su novčane kazne: za pravno lice 2.000,00€ i za odgovorno lice u u pravnom licu 500,00€.

Podsjećamo Vas i na obavezu poštovanja Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisana obaveza raspisivanja tendera za realizaciju ekskurzija, odnosno škola u prirodi.

Takođe, članom 19 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 64/02 i 49/07, Službeni list Crne Gore", br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17) propisano je da Škola razvija razne oblike slobodnih aktivnosti - vannastavne aktivnosti (sportske, kulturne, umjetničke i dr.). Program slobodnih aktivnosti utvrđuje se godišnjim programom rada škole.

Članom 82 stav 1 tačka 12 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 64/02, 31/05 i 49/07, Službeni list Crne Gore", br. 4/08, 21/09, 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13 i 47/17) propisano je da direktor ustanove zastupa i predstavlja ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.

U vezi sa navedenim ukazujemo na uočene nepravilosti i obavezu da se u budućem radu u vezi sa predmetnim pitanjem postupa u skladu sa pozitivnim propisima.


S poštovanjem,

Glavna inspektorka za turizam
Mr Svetlana ŠLJIVANČANIN, s.r.
Glavna inspektorka za prosvjetu i sport
Lucija ADŽIĆ, s.r.