Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Radna posjeta INAIL-u Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu, Rim

Saopštenje: Radna posjeta INAIL-u Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu, Rim
Datum objave: 17.04.2019 11:27 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja i predstavnika Crne Gore u Evropskoj agenciji za zaštitu i zdravlje na radu, g-dina Zlatka Popovića, realizovana je radna posjeta INAIL – u, Nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu u Rimu. 

Gđa Angelina Međedović, glavna inspektorka rada i gđa Radmila Mićović, inspektorka zaštite na radu učestvovale su u posjeti kao predstavnice Uprave za inspekcijske poslove. 

Cilj radne posjete bio je razmjena iskustava i dobre prakse iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koja je prvenstveno namijenjena razmjeni iskustava, sticanju znanja i povezivanju ljudi- profesionalaca iz Crne Gore sa predstavnicima Nacionalnog instituta za osiguranje od povreda na radu Italije. 

U uvodnom izlaganju gdin Mario Recupero, direktor Direkcije za planiranje i komunikaciju upoznao je učesnike radne posjete sa organizacijom, funkcijom i nadležnostima Nacionalnog instituta, sa posebnim akcentom na misije nacionalnog instituta (osiguranje, prevenciju, rehabilitaciju i istraživanje). Kada je u pitanju osiguranje direktor Direkcije za osiguranje gdin Alfredo Nicifero u svom izlaganju naveo je da je poslodavac obavezan da plaća osiguranje i obezbijedi sigurno radno mjesto svakom zaposlenom. Gđa Paoletta Parroni direktorica Direkcije za prevenciju, govorila je o prevenciji sa aspekta informisanja, savjetovanja, obuke, promocije i pružanja pomoći, te saradnji sa socijalnim partnerima.

Direktor Direkcije za istraživanje gdin Pier Francesco Benvenuto, osvrnuo se na principe i metode istraživanja i istraživačke aktivnosti koje se ogledaju kroz multidisciplinarno i kontinuirano ažuriranje podataka na temelju prioriteta i rizika u nastajanju, saradnji na međunarodnom nivou sa istraživačkim institucijama drugih zemalja, te promociji zajedničkih sistema naučnih i tehničkih referenci za sprovođenje politike EU.

Kada je u pitanju medicina rada, gđa Elisa Saldutti, doktorica u Direkciji medicine rada, navela je da je u Institutu zapošljeno 500 doktora medicine rada, 683 medicinske sestre,78 fizioterapeuta, 101 radiolog i dr, dok je angažovano 812 doktora specijalista i 13 doktora istraživača. U toku izlaganja o medicini rada poseban akcenat je stavila na profesionalne bolesti i verifikaciju istih, te saradnji sa bolnicama i istraživanjima koja su sprovedena u pravcu prevencije u morskom sektoru za male brodiće i učitelje (muzičare). 

Takođe, na sastanku su od strane gđe Silvie D' Amario i gdina Alessandra Salvati, prezentovani podaci koji se odnose na evidencije povreda na radu, utvrđivanje te verifikaciju profesionalnih bolesti.

U radnoj posjeti učešće je uzelo oko 50 predstavnika institucija iz Crne Gore, koji imaju u nadležnosti poslove iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, i to: predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove, Fonda za zdravstveno osiguranje, Uprave za kadrove, Zavoda za zapošljavanje CG, Zavoda za metrologiju, Doma zdravlja Podgorica; Centra za ekotoksikološka ispitivanja, kompanije Čelebić, Porto of Adria, ovlašćenih organizacija Ing inspect, Montinspekt, CEDIS, Komunalne usluge, Instituta crne metalurgije, Monteput-a, Luke Bar, ZOPT-a, Instituta za standardizaciju, Plantaža d.o.o, Kalampera d.o.o i CRBS-a.

Osim posjete INAIL-u, organizovana je posjeta najstarijem centru za proizvodnju stakla, Murano, Venecija, u kojem se na tradiocionalan način sprovodi proizvodni proces.

Služba za odnose sa javnošću Uprave za inspekcijske poslove