Manja slova Veća slova RSS
>

Kontrolisano 77 uzoraka igračaka u novembru i decembru

Datum objave: 27.12.2018 13:41 | Autor: Uprava za inspekcijske poslove

Ispis Štampaj stranicu


Sanitarna inspekcija je u skladu sa Godišnjim programom nadzora proizvoda na tržištu za 2018. godinu vršila planirani nadzor nad bezbjednošću igračaka tokom cijele godine. U novembru i decembru inspektori su metodom slučajnog uzorka iz 22 objekta uzeli za laboratorijska ispitivanja 77 uzoraka igračaka od čega 67 na prisustvo ftalata i 10 na prisustvo bora. Odabir vrsta igračaka od kojih su uzeti uzorci vršen je metodom procjene rizika, kao i uvidom u nebezbjedne igračke ranijih godina, kao i iz nedjeljnih Rapex obavještenja i Regionalne mreže.


Dostavljeni rezultati ispitivanja od strane laboratorija - Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica i Instituta za javno zdravlje Podgorica su pokazali da je neispravno – nebezbjedno 20 uzoraka na prisustvo ftalata od propisanih i 8 (osam) uzoraka (igračka ljigavac) na prisusustvo bora zbog povećane koncentracije od propisane (ova hemikalija se inače koristi da bi igračka bila lijepljiva).

Nakon dobijenih rezultata analiza inspektori su obavijestili subjekte nadzora (uvoznici i distributeri) koji su dobrovoljno zabranili dalju distribuciju igračaka i preduzeli povlačenje iz prometa od svih trgovaca kojima su prodali igračke, a zatim u štampanom mediju objavili i objavljuju podatke o neispravnosti igračaka kako bi potrošači mogli da vrate kupljenu igračku u objekat u kojem su je kupili uz povraćaj novca. Poslije sprovedenog povlačenja nebezbjednih igračaka od trgovaca i objavljenog opoziva, sve igračke koje su zatečene u objektima ili su opozvane skladištiće se kod uvoznika; nakon toga igračke se uništavaju u skladu sa propisima ili se vraćaju isporučiocima o čemu uvoznik obavezno dostavlja dokaz sanitarnom inspektoru, ili mogu biti uništene u prisustvu inspektora. Ukoliko subjekti nadzora ne preduzimaju dobrovoljne mjere pristupa se represivnim mjerama, a što do sada nije bio slučaj.

Evropska Unija je donijela stroge propise koje se odnose na igračke, u smislu zabrane prisustva ftalata (DEHP, DBP i BBP) u dječijim igračkama i proizvodima za djecu iznad 0,1% po masi i ftalata (DINP, DIDP, DNOP) u dječjim igračkama i proizvodima za djecu koje djeca mogu staviti u usta. 

U igračkama, kako na tržištu EU tako i kod nas, najčešći pronađen ftalat bio je bis (2-ethylhexyl) (DEHP), dok je rjeđi bio di-„isononylˮ ftalat (DINP).
Neka eksperimentalna istraživanja na laboratorijskim životinjama su pokazala da postoji mogućnost da ovi ftalati mogu izazvati oštećenja reproduktivnog sistema.
Podaci o nebezbjednim vrstama igračaka biće objavljeni na sajtu www.potrosac.me.

Služba za odnose s javnošću Uprave za inspekcijske poslove