Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Uprava za inspekcijske poslove u 2016.godini izvršila ukupno 114.901 inspekcijski pregled

Saopštenje: Uprava za inspekcijske poslove u 2016.godini izvršila ukupno 114.901 inspekcijski pregled
Datum objave: 14.03.2017 15:51 | Autor: uip

Ispis Štampaj stranicu


Direktor Uprave za inspekcijske poslove, Božidar Vuksanović, na Konferencija za medije, koja je održana 10. marta 2017. godine, nakon 16. sjednice Vlade, u Press centru Vlade, predstavio je izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove u 2016.godini.


Inspekcije Uprave u izvještajnoj godini izvršile su ukupno 114.901 inspekcijski pregled i utvrdili ukupno 25.218 nepravilnosti. Donijeto je 9.570 ukazivanja i 55.706 rješenja.

U izvještajnoj godini izdato je 13.504 prekršajnih naloga, kojima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.146.650,00€. Po osnovu izdatih prekršajnih naloga u izvještajnoj godini je naplaćeno 2.373.713,12€, od čega se 2.300.384,80€ odnosi na 11.356 prekršajnih naloga izdatih u 2016. godini, a 73.328,32€ na novčane kazne izrečene prekršajnim nalozima izdatim u 2015. godini. Po zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka i zahtjevima za sudsko odlučivanje donesena su 823 rješenja, kojima su izrečene novčane kazne u iznosu od 683.230,00€. 

U postupku izdavanja rješenja u uvozu, tranzitu, kao i prilikom izdavanja sertifikata pri izvozu, naplaćeno je 2.270.773,17 € po osnovu naknada i administrativnih taksi, dok je po osnovu rješenja o ispunjenosti sanitarno higijenskih uslova u objektima pod sanitarnim nadzorom naplaćeno 9.386,42 €. 

Dakle, preduzimanjem upravnih i drugih mjera i radnji, kao i kaznenih mjera, ukupan finansijski efekat nadzora u izvještajnoj godini bio je 7.113.727,88 €. 

Takođe, u uzvještajnoj godini je podnijeto 119 krivičnih prijava.

Osim otklanjanja nepravilnosti, tj. usaglašavanja utvrđenog stanja sa propisima, što je misija inspekcijskog nadzora u ostvarivanju cilja sadržanog u zaštiti navedenih dobara, posredni uticaj nadzora i mjera preduzetih od strane inspektora ima mnogo širi opseg. Naime, legalizovanje svih segmenata u vršenju djelatnosti uticalo je na bolju naplatu poreza na dodatu vrijednost po osnovu prometa robe i pružanja usluga, kao i drugih poreza i doprinosa, prije svega na zarade zaposlenih u raznim djelatnostima (primjera radi, u izvještajnoj godini zatečeno je 1.977 lica u nezakonitom radu, a nakon preduzetih mjera od strane Inspekcije rada, njih 757 (256 stranaca i 501 crnogorski državljanin) zasnovali su radni odnos u skladu sa propisima), naknada po osnovu obavljenih obaveznih zdravstvenih pregleda (sanitarne knjižice), naknada za vršenje laboratorijskih analiza, itd. 

Inače, Inspekcije Uprave su u izvještajnoj godini realizovale svoje aktivnosti u okviru brojnih strateških dokumenata i akcionih planova Vlade Crne Gore. Uprava je posebno i u kontinuitetu intenzivirala nadzor sa aspekta suprimacije sive ekonomije, kao i nadzor u toku ljetnje i zimske turističke sezone. Takođe, postupalo se i po zaključcima Vlade Crne Gore, preporukama Državne revizorske institucije, te zahtjevima i mišljenjima Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Pored navedenog, inspekcije su postupale i po zahtjevima i brojnim inicijativama fizičkih i pravnih lica (po inicijativama na unutrašnjem tržištu inspekcije Uprave su izvršile 8.278 inspekcijskih pregleda).

Od ostalih aktivnosti treba izdvojiti ulogu koju je Uprava u izvještajnoj godini imala u koordinaciji tržišnog nadzora (u oblasti bezbjednosti (neprehrambenih) proizvoda), u Sistemu za zaštitu potrošača, te Regionalnoj mreži za razmjenu informacija o opasnim proizvodima pronađenim na tržištima zemalja regiona. Takođe, treba istaći da su u izvještajnoj godini inspekcije Uprave uzele učešće u brojnim projektima podrške, dok predstavnici Uprave, kroz rad u radnim grupama za određena pregovaračka poglavlja, čine dio pregovaračkog tima u procesu evropske integracije Crne Gore. 

PR Služba Uprave za inspekcijske poslove