Manja slova Veća slova RSSVijesti

20.03.2019.

Održan sastanak sa zamjenikom Mađarskog ambasadora u Crnoj Gori Zoltanom Časarom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove Ragipa Deljanina sa zamjenikom ambasadora Mađarske Zoltanom Časarom a prisustvovali su i predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju. Predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju govorili su o principima rada i nadležnostima inspekcija koje su u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, a predstavljen je i dosadašnji angažman ovog organa u oblasti međunarodne saradnje, a naročito njenom učešću u projektima Evropske unije.

19.03.2019.

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

I ove godine Uprava za inspekcijske poslove oformila je Koordinacioni tim za praćenje pojačanog nadzora u turističkoj sezoni 2019. godine, sa ciljem da se kroz pojačani nadzor suzbiju pojave sive ekonomije i obezbjedi regularno funkcionisanje tržišta roba i usluga. Tim povodom je održan sastanak direktora Alije Košute sa pomoćnicima i glavnim inspektorima na kojem je dogovoren plan djelovanja i organizacija rada tokom pojačanog nadzora. U svakoj opštini na primorju biće angažovane Turistička, Tržišna Inspekcija rada i Inspekcija rada Zdravstveno-sanitarna inspekcija, kojima će rukovoditi koordinacioni tim naše uprave i pratiće na nedjeljnom nivou rezultate nadzora i davati smjernice za što efikasnije rješavanje zadataka na terenu.

11.03.2019.

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom. Sa ambasadorom Slovenije su razmatrane mogućnosti saradnje u smislu jačanja kapaciteta Uprave, kako tehničkih, tako i administrativnih.

07.03.2019.

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice  TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove učestvovali u dvije radionice TAIEX-a, a tom prilikom dobijene su smjernice po pitanju nadzora kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao i u oblasti klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija.

21.02.2019.

Primjena Pravilnika o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstvo

Od 1. januara 2019. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće. Ovi zahtjevi će biti strožiji u narednom periodu na način da će biti zabranjeno stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage od 60 W i veće od 1. jula 2019. godine, a od 1. januara 2020. godine sve klasične sijalice sa žarnom niti koje se stavljaju na tržište moraju biti bazirane na nekoj novoj tehnologiji, a shodno praksi EU koja je sprovela ovaj proces u ranijem periodu (počev od 2012. godine).

05.02.2019.

Saopštenje: Zajedničke aktivnosti Inspekcije rada i Urbanističko-građevinske inspekcije, Poreske inspekcije i Komunalne inspekcije na području Bara i Ulcinja

Na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Inspekcija rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja bila je uključena u zajednički nadzor gradilišta sa Urbanističko-građevinskom, Poreskom i Komunalnom inspekcijom na području Ulcinja (15-18.01.2019.godine) i Bara (22-30.01.2019.godine), sa fokusom na legalnost gradilišta i angažovanje radnika.

31.01.2019.

Tržišna inspekcija kontrolisala promet pirotehničkih sredstava u decembru 2018. i januaru 2019. godine

U drugoj polovini decembra 2018. i prvoj polovini januara 2019. godine, tržišni inspektori su vršili pojačani nadzor prometa pirotehničkih sredstava, u okviru akcije „Petarda“, zajedno sa Upravom policije. Ove aktivnosti su sprovođene u u prodajnim objektima i na pijačnim prostorima, u Podgorici, Nikšiću i Tuzima. Pored toga, ova inspekcija je vršila kontrolu prometa pirotehničkih sredstava i na ostalim područjima Crne Gore.

30.01.2019.

Održan sastanak sa predstavnicima OECD/SIGMA o kontroli javnih nabavki

Održan sastanak sa predstavnicima OECD/SIGMA o kontroli javnih nabavki

U Upravi za inspekcijske poslove, 29. januara 2018. godine, održan je sastanak sa predstavnicima OECG/SIGMA (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj/Podrška za poboljšanje i upravljanje) kako bi se upoznali sa procesom rada Inspekcije za javne nabavke.

30.01.2019.

Održan sastanak predstavnika Uprave za inspekcijske poslove i Kancelarije za evropske integracije

Održan sastanak predstavnika Uprave za inspekcijske poslove i Kancelarije za evropske integracije

U Upravi za inspekcijske poslove, u petak 25. januara 2019. godine, održan je sastanak sa glavnim pregovaračem Crne Gore sa Evropskom unijom, g. Aleksandrom Drljevićem i njegovim saradnicima iz Kancelarije za evropske integracije. Tema sastanka bila je razmatranje projektnih mogućnosti za Upravu za inspekcijske poslove u okviru IPA projekata.

30.01.2019.

Uprava za inspekcijske poslove organizovala sastanak u cilju suzbijanja rada „na crno“

Uprava za inspekcijske poslove organizovala sastanak u cilju suzbijanja rada „na crno“

Uprava za inspekcijske poslove je 24. januara 2018. godine, organizovala sastanak sa predstavnicima Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, povodom primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima.