Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
09.11.2015

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list „Pobjeda“

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list „Pobjeda“

Pobjeda: Šta je pokazala i koji su rezultati pojačane inspekcijske kontrole u periodu sezone i koliko je inspektora bilo angaživano? Vuksanović: Uprava za inspekcijske poslove je i ove godine organizovala i sprovodila pojačan nadzor u turističkoj sezoni, koja je trajala od 15. maja do 03. septembra 2015. godine.
Aktuelnosti

27.05.2016.

Nastavljeno rušenje objekta u naselju Pinješ u Ulcinju

Nastavljeno rušenje objekta u naselju Pinješ u Ulcinju

Dana 26.05.2016.godine, nastavljeno je administrativno izvršena rješenja Uprave za inspekcijske poslove - inspektora zaštite prostora br. 0401/7-416/14 od 16.02.2015.godine, godine, kojim je naloženo rušenje objekta u izgradnji – spratnosti p+4, površine u osnovi cca 568m², i br. 0401/7-416-2/14 od 09.04.2015.godine, kojim je naloženo rušenje izvedenih radova na izgradnji šeste i sedme etaže, koji se nalazi na dijelu kat. parcela br. 7235/4, 7235/5, 7235/6 i 7235/16 KO Ulcinj - Opština Ulcinj, zato što su radovi izvedeni bez prethodno pribavljene građevinske dozvole.

više...
11.05.2016.

Utvrđene smetnje izazvane korišćenjem bežičnih telefona

Služba za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, zajedno sa republičkim inspektorom za elektronske komunikacije Uprave za inspekcijske poslove, izvršila je mjerenja na području naselja Drač, Željeznička Stanica, Stara Varoš, Pejton i Baston u Podgorici, a po prijavi smetnji operatora mobilne telefonije MTEL d.o.o na baznim stanicama kod Željezničke stanice i Mall of Montenegro. Tom prilikom utvrđeno je da su smetnje izazvane korišćenjem uređaja - bežičnih telefona koji rade po standardu DECT 6.0 i koji su namijenjeni za rad na teritoriji Sjeverne Amerike.

više...
06.05.2016.

Akcijske aktivnosti Turističke inspekcije u Bijelom Polju

U periodu od 24.04. do 28.04.2016. godine Turistička inspekcija je izvodila akcijske aktivnosti u Bijelom Polju.

više...
06.05.2016.

Turistička inspekcija za vrijeme praznika vršila pojačan nadzor u Budvi, Herceg Novom, Baru i Ulcinju

Turistička inspekcija je za vrijeme praznika, 02.05. i 03.05.2016. godine, kontrolisala turističke vodiče i ugostiteljske objekte u opštinama Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj.

više...
25.04.2016.

Turistička inspekcija vršila pojačan nadzor na Cetinju

Dana 18, 19 i 20.04.2016. godine Turistička inspekcija je vršila pojačane inspekcijske nadzore ugostiteljskih objekata, privatnog smještaja i turističkih vodiča na Cetinju.

više...