Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

30.05.2018.

Održan sastanak sa predstavnicima EPSO organizacije

Održan sastanak sa predstavnicima EPSO organizacije

U Upravi za inspekcijske poslove održan je sastanak sa predstavnicima organizacije EPSO. Ova organizacija predstavlja evropsko partnerstvo inspekcijskih organa iz oblasti zdravstva i socijalne njege. S tim u vezi, na sastanku su predstavnici Zdravstvene inspekcije i Inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu govorili o svojim nadležnostima i oblastima koje bi trebalo unaprijediti.


Aktuelnosti

30.05.2018.

Održan sastanak sa predstavnicima EPSO organizacije

Održan sastanak sa predstavnicima EPSO organizacije

U Upravi za inspekcijske poslove održan je sastanak sa predstavnicima organizacije EPSO. Ova organizacija predstavlja evropsko partnerstvo inspekcijskih organa iz oblasti zdravstva i socijalne njege. S tim u vezi, na sastanku su predstavnici Zdravstvene inspekcije i Inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu govorili o svojim nadležnostima i oblastima koje bi trebalo unaprijediti.

više...
17.05.2018.

Aktivnosti Zdravstvene inspekcije u okviru projekta VISTARTW8

Aktivnosti Zdravstvene inspekcije u okviru projekta VISTARTW8

Zdravstvena inspekcija Uprave za inspekcijske poslove uključena je u VISTARTW8 projekat, koji se odnosi na inspekcijski nadzor u biomedicini – kontrolu krvi, ćelija, tkiva i organa.

više...
09.05.2018.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet goriva

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet goriva

Tržišna inspekcija sprovodi kontinuiranu kontrolu kvaliteta tečnog goriva naftnog porijekla, po planu i eventualnim prijavama sa tržišta, a u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilnikom o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

više...
03.05.2018.

Kontrola obavljanja djelatnosti socijalne i dječje zaštite

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali su 17 subjekata nadzora koji pružaju usluge socijalne i dječje zaštite (usluge smještaja odraslih i starih lica, usluge podrške za život u zajednici i usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu.

više...
30.04.2018.

Saopštenje poslodavcima - ograničenje za izdavanje dozvola zbog kažnjavanja poslodavaca po Zakonu o strancima

Novi Zakon o strancima („Sl. list CG“, broj 12/18) objavljen je 23.2.2018. godine i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 3.3.2018. godine.

više...