Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
19.03.2019

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

I ove godine Uprava za inspekcijske poslove oformila je Koordinacioni tim za praćenje pojačanog nadzora u turističkoj sezoni 2019. godine, sa ciljem da se kroz pojačani nadzor suzbiju pojave sive ekonomije i obezbjedi regularno funkcionisanje tržišta roba i usluga. Tim povodom je održan sastanak direktora Alije Košute sa pomoćnicima i glavnim inspektorima na kojem je dogovoren plan djelovanja i organizacija rada tokom pojačanog nadzora. U svakoj opštini na primorju biće angažovane Turistička, Tržišna Inspekcija rada i Inspekcija rada Zdravstveno-sanitarna inspekcija, kojima će rukovoditi koordinacioni tim naše uprave i pratiće na nedjeljnom nivou rezultate nadzora i davati smjernice za što efikasnije rješavanje zadataka na terenu.Aktuelnosti

20.03.2019.

Održan sastanak sa zamjenikom Mađarskog ambasadora u Crnoj Gori Zoltanom Časarom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove Ragipa Deljanina sa zamjenikom ambasadora Mađarske Zoltanom Časarom a prisustvovali su i predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju. Predstavnici Sektora za međunarodnu saradnju govorili su o principima rada i nadležnostima inspekcija koje su u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, a predstavljen je i dosadašnji angažman ovog organa u oblasti međunarodne saradnje, a naročito njenom učešću u projektima Evropske unije.

više...
19.03.2019.

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora tokom predstojeće turističke sezone

I ove godine Uprava za inspekcijske poslove oformila je Koordinacioni tim za praćenje pojačanog nadzora u turističkoj sezoni 2019. godine, sa ciljem da se kroz pojačani nadzor suzbiju pojave sive ekonomije i obezbjedi regularno funkcionisanje tržišta roba i usluga. Tim povodom je održan sastanak direktora Alije Košute sa pomoćnicima i glavnim inspektorima na kojem je dogovoren plan djelovanja i organizacija rada tokom pojačanog nadzora. U svakoj opštini na primorju biće angažovane Turistička, Tržišna Inspekcija rada i Inspekcija rada Zdravstveno-sanitarna inspekcija, kojima će rukovoditi koordinacioni tim naše uprave i pratiće na nedjeljnom nivou rezultate nadzora i davati smjernice za što efikasnije rješavanje zadataka na terenu.

više...
11.03.2019.

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

Upriličen sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je sastanak direktora Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute sa ambasadorom Slovenije Mitjom Močnikom. Sa ambasadorom Slovenije su razmatrane mogućnosti saradnje u smislu jačanja kapaciteta Uprave, kako tehničkih, tako i administrativnih.

više...
07.03.2019.

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori učestvovali u dvije radionice  TAIEX-a: o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju i na temu klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija

Sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove učestvovali u dvije radionice TAIEX-a, a tom prilikom dobijene su smjernice po pitanju nadzora kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao i u oblasti klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija.

više...
21.02.2019.

Primjena Pravilnika o tehničkim zahtjevima eko dizajna neusmjerenih sijalica za domaćinstvo

Od 1. januara 2019. godine zabranjeno je stavljanje na tržište klasičnih sijalica snage od 75 W i veće. Ovi zahtjevi će biti strožiji u narednom periodu na način da će biti zabranjeno stavljanje na tržište klasičnih sijalica sa žarnom niti snage od 60 W i veće od 1. jula 2019. godine, a od 1. januara 2020. godine sve klasične sijalice sa žarnom niti koje se stavljaju na tržište moraju biti bazirane na nekoj novoj tehnologiji, a shodno praksi EU koja je sprovela ovaj proces u ranijem periodu (počev od 2012. godine).

više...