Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
09.11.2015

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list „Pobjeda“

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list „Pobjeda“

Pobjeda: Šta je pokazala i koji su rezultati pojačane inspekcijske kontrole u periodu sezone i koliko je inspektora bilo angaživano? Vuksanović: Uprava za inspekcijske poslove je i ove godine organizovala i sprovodila pojačan nadzor u turističkoj sezoni, koja je trajala od 15. maja do 03. septembra 2015. godine.
Aktuelnosti

25.04.2016.

Turistička inspekcija vršila pojačan nadzor na Cetinju

Dana 18, 19 i 20.04.2016. godine Turistička inspekcija je vršila pojačane inspekcijske nadzore ugostiteljskih objekata, privatnog smještaja i turističkih vodiča na Cetinju.

više...
20.04.2016.

Turistička inspekcija zatvorila ugostiteljski objekat "Casa" u Igalu

Dana 16.04.2016. godine Uprava za inspekcijske poslove - Turistička inspekcija zatvorila je ugostiteljski objekat "Casa" u Igalu zbog neposjedovanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

više...
13.04.2016.

Na tržištu Crne Gore u martu pronađeno 26 vrsta opasnih proizvoda

Na tržištu Crne Gore je, u okviru planiranog nadzora, u martu pronađeno 26 vrsta opasnih proizvoda u ukupnoj količini od 388 komada. Pronađene su 22 vrste opasnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom u količini od 371 komada (tri vrste dječje odjeće u količini od 26 komada, dvije vrste vibracione brusilice u količini od tri komada, 17 vrsta mašina za sušenje veša u količini od 342 komada) i četiri vrste opasnih proizvoda koji ne predstavljaju ozbiljan rizik (ugaone brusilice) u količini od 17 komada.

više...
12.04.2016.

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali pružaoce usluga smještaja za odrasla i stara lica

Inspektori socijalne i dječje zaštite kontrolisali pružaoce usluga smještaja za odrasla i stara lica

Inspektori socijalne i dječje zaštite su u martu, u skladu sa Planom rada za 2016. godinu, izvršili redovni inspekcijski nadzor u JU Dom starih “Bijelo Polje” i JU Dom starih “Grabovac” Risan, koje pružaju usluge smještaja za odrasla i stara lica. Inspekcijski nadzor je vršen u dijelu ispunjavanja obaveza pružalaca usluga, shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilniku o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima za usluge smještaja za odrasla i stara lica.

više...
08.04.2016.

Zajedničke aktivnosti Turističke inspekcije i Uprave policije

Dana 06.04.2016. godine, Turistička inspekcija je u Podgorici i Nikšiću, u saradnji sa pripadnicima Uprave policije, sprovela akcijske aktivnosti u cilju kontrole točenja alkoholnih pica maloljetnim licima. Tokom ove aktivnosti nisu utvrdiliusluživanje maloljetnika alkoholnim pićima, ali su utvrdili druge nepravilnosti (neposjedovanje ili nedovoljan broj cjenovnika usluga i neispunjavanje minimalno tehničkih uslova) po osnovu Zakona o turizmu.

više...