Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

11.04.2018.

Prijavljivanje mobinga učestalije nego ranije

Mobing je aktivno ili pasivno ponašanje na radu, ili u vezi sa radom, prema zaposlenom ili grupi zaposlenih, koje ima za cilj povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da da otkaz ugovora o radu.

više...
03.04.2018.

Tržišna inspekcija kontrolisala prodaju polovnih automobila na auto placevima

Tržišna inspekcija je u periodu od 1.2. do 9.3.2018. godine kontrolisala subjekte koji se bave prometom polovnih automobila na auto placevima na teritoriji Crne Gore.

više...
29.03.2018.

Održana radionica na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača

Održana radionica na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača

U Upravi za inspekcijske poslove održana je dvodnevna radionica u okviru programa bilateralne podrške Slovenije Crnoj Gori, na temu zaštite ekonomskih interesa potrošača. Na radionici je, u ime Tržišnog direktorata Slovenije, učestvovala glavna tržišna inspektorka, gospođa Andrejka Grlić, dok je, u ime Uprave za inspekcijske poslove, radionicu vodila pomoćnica direktora i šefica radne grupe za Poglavlje 28, gospođa Rada Marković.

više...
28.02.2018.

Održan sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta i Ministarstva ekonomije

Održan sastanak sa predstavnicima Mašinskog fakulteta i Ministarstva ekonomije

U Upravi za inspekcijske poslove održanje sastanak na temu kontrole energetske efikasnosti proizvoda na tržištu. Sastanku su, osim predstavnika Uprave za inspekcijske poslove, prisustvovali i predstavnici Ministarstva ekonomije, kao i predstavnici Mašinskog fakulteta u Podgorici koji su inicirali ovaj sastanak.

više...
20.02.2018.

Uspostavljanje sistema kontrole energetske efikasnosti proizvoda

Uprava za inspekcijske poslove, zajedno sa Ministarstvom ekonomije, radi na uspostavljanju sistema kontrole primjene propisanih zahtjeva za energetsku efikasnost proizvoda.

više...