Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
09.11.2015

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list „Pobjeda“

Intervju Božidara Vuksanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, za dnevni list „Pobjeda“

Pobjeda: Šta je pokazala i koji su rezultati pojačane inspekcijske kontrole u periodu sezone i koliko je inspektora bilo angaživano? Vuksanović: Uprava za inspekcijske poslove je i ove godine organizovala i sprovodila pojačan nadzor u turističkoj sezoni, koja je trajala od 15. maja do 03. septembra 2015. godine.01.08.2016.

U toku protekle nedelje utvrđeno 797 nepravilnosti

U toku protekle nedelje utvrđeno 797 nepravilnosti

U periodu od 21.07. do 28.07.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru izvršile su 1.397 inspekcijskih nadzora u toku kojih su utvrdile 797 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora je izrečeno 299 mjera ukazivanja. Takođe, donijeta su 252 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 48 rješenja o zabrani rada, a izdato je i 667 prekršajnih naloga.Aktuelnosti

01.08.2016.

U toku protekle nedelje utvrđeno 797 nepravilnosti

U periodu od 21.07. do 28.07.2016. godine inspekcije koje učestvuju u pojačanom nadzoru izvršile su 1.397 inspekcijskih nadzora u toku kojih su utvrdile 797 nepravilnosti. U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora je izrečeno 299 mjera ukazivanja. Takođe, donijeta su 252 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 48 rješenja o zabrani rada, a izdato je i 667 prekršajnih naloga.

više...
29.07.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala raftere

Turistička inspekcija je u periodu od 01. maja do 15. jula izvršila ukupno 216 kontrola raftera na Žabljaku (Đurđevića Tara) i u Plužinama (Šćepan Polje). Subjektima koji nisu posjedovali odobrenje za rad nisu izricane novčane kazne, već mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

više...
29.07.2016.

Turistička inspekcija kontrolisala hotele i privatni smještaj na Žabljaku

Turistička inspekcija je protekle nedelje vršila kontrolu smještaja na Žabljaku. Kontolisani su hoteli Enigma, Javor, Lovac i Zlatni bor. Prilikom vršenja inspekcijskih pregleda utvrđene su tri nepravilnosti na snovu kojih su turistički inspektori izdali dva prekršajna naloga u iznosu od 450€. Takođe, kontolisan je i privatni smještaj, prilikom čega su utvrđene tri nepravilnosti i izdata tri prekršajna naloga u iznosu od 450€.

više...
28.07.2016.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija je u periodu januar-jun 2016. godine vršila kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, u skladu sa odredbama Zakona o energetici i Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla.

više...
08.07.2016.

Inspekcija zaštite prostora kontrolisala privremene objekte u zoni morskog dobra u Herceg Novom

U okviru pojačanog inspekcijskog nadzora u toku protekle nedelje Inspekcija zaštite prostora je izvršila pečaćenje četiri terase na šetalištu Pet Danica, Opština Herceg Novi, zbog neposjedovanja odobrenja za postavljanje privremenih objekata iz člana 116 Zakona o uređenju prostora i izgradnje objekata. Ugostitelji će otvoriti terase nakon dobijanja odobrenja koje izdaje JP Morsko dobro, a sve u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra Opštine Herceg Novi.

više...