Manja slova Veća slova RSS

Organizacione jedinice uprave su:

1. Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke

2. Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite

3. Sektor za zaštitu državnih resursa

4. Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa

5. Sektor za međunarodnu saradnju

6. Sektor za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, izvještavanje i ljudske resurse

7. Odjeljenje za unutrašnju reviziju

8. Služba za opšte poslove i finansije