Manja slova Veća slova RSS
Uprava za inspekcijske poslove
Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Alija Košuta
Direktor

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: alija.kosuta@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Marina Radulović
Šefica kabineta

Tel. +382 (0)20 234 409 
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: marina.radulovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Dr Iva Čukić Šoškić
Portparol

Tel. +382 (0)20 234 421 
Fax: +382 (0) 20 234 406
E-mail: iva.cukic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
____________________________________________
Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke

Rada Marković 
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 462
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: rada.markovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za tržišnu inspekciju 

Tel. +382 (0)20 230 529; 230 921; 230 481
Fax. +382 (0)20 230 486
Adresa: Novaka Miloševa 10, 81000 Podgorica 

Odsjek za inspekciju turizma 
Tel. 

E-mail: svetlana.sljivancanin@uip.gov.me
Adresa:Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju rada 
Tel./fax. +382 (0)20 673 124
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za metrološku inspekciju
Tel. +382 (0)20 673 603 
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za igre na sreću 

Tel. +382 (0)20 672 059

Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za javne nabavke 
Tel. +382 (0)20 281 066
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
___________________________________________________
Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite

Višnja Orban
Pomoćnica direktora 

Tel. +382 (0)20 234 423 
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: visnja.orban@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

 

Odsjek za ekološku inspekciju 

Tel. +382(0)20 674 449

Adresa: Ul Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju 
Tel. +382 (0)20 608 015; 608 016; 608 006
Fax. +382 (0)20 608 005
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica 

Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja 

Tel./fax. +382 (0)20 237 747
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite 

Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za vode 

Tel./fax. +382 (0)20-663-206 
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

______________________________________________________
Sektor za zaštitu prostora i državnih resursa

Aida Čikić
Pomoćnica direktora 

Tel. +382 (0)20 234 413
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: aida.cikic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za stanovanje 

Tel. +382 (0)20 281077;
E-mail: slavica.stankov@uip.gov.me
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike

Tel. +382 (0)20 281 066
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za elektroenergetsku inspekciju 

Tel. +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257 
Fax. +382 (0)20 234 231
Adresa: Rimski trg 46 , 81000 Podgorica


Odsjek za termoenergetsku inspekciju 

E-mail: milos.kovacevic@uip.gov.me
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica 
_________________________________________________
Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa
Nisera Ibrahimović
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: nisera.ibrahimovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za prosvjetu 

Tel:  +382 20 230 450
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za sport
 
Tel:  +382 20 230 450
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine

Tel.+382 20 673 603 
Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica 

  
Odsjek za inspekciju za arhivsku djelatnost

Tel: +382 (0)20 281 077
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica., 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva 

Tel. +382 (0)20 673 603

Adresa:  Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

 

_____________________________________________________

Sektor za međunarodnu saradnju

 

Ragip Deljanin 
Pomoćnik direktora
Tel. +382 (0)20 674 697
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ragip.deljanin@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica


_____________________________________________________
Sektor za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, izvještavanje i ljudske resurse

Zoran Magdelinić
Pomoćnik direktora
 
Tel. +382 (0)20 234 443 
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: zoran.magdelinic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Ljiljana Jovović 
Načelnica Odsjeka za praćenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ljiljana.jovovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Vanja Grgurović
Načelnica Odsjeka za izvještavanje i razvoj elektronskih baza podataka u okviru inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: vanja.grgurovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica


Milovan Ilinčić
Načelnik Odsjeka za ljudske resurse

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: milovan.ilincic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
_________________________________________
Nebojša Filipović
Načelnik Službe za opšte poslove i finansije

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: nebojsa.filipovic@uip.gov.me 
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica