Manja slova Veća slova RSSUprava za inspekcijske poslove
Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Alija Košuta
Direktor

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: alija.kosuta@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Marina Radulović
Šefica kabineta

Tel. +382 (0)20 234 409
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: marina.radulovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Dr Iva Čukić Šoškić
Portparol

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0) 20 234 406
E-mail: iva.cukic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
____________________________________________
Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke

Rada Marković
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 462
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: rada.markovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za tržišnu inspekciju

Tel. +382 (0)20 230 529; 230 921; 230 481
Fax. +382 (0)20 230 486
Adresa: Novaka Miloševa 10, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju turizma
Tel. +382 (0)20 446 365, +382 (0)20 446 357
Fax. +382 (0)20 446 318
Adresa: IV Proleterske 19, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju rada
Tel./fax. +382 (0)20 655 513; +382 (0)20 655 514
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica


Odsjek za metrološku inspekciju
Tel. +382 (0)20 601 360
Fax. +382 (0)20 634 652
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za igre na sreću
Tel. +382 (0)20 265 438
Fax. +382 (0)20 265 439
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za javne nabavke
Tel. +382 (0)20 242 457; 245 798; 243 150
Fax. +382 (0) 20 242 457
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica
___________________________________________________
Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite

Višnja Orban
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 423
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: visnja.orban@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju
Tel. +382 (0)20 608 015; 608 016; 608 006
Fax. +382 (0)20 608 005
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja

Tel./fax. +382 (0)20 237 747
Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite

Adresa: Put Radomira Ivanovića 2, 81000 Podgorica
Odsjek za ekološku inspekciju
Tel. +382 (0) 78119640
fax. +382 (0) 78119641
a

Odsjek za inspekciju za vode

Tel./fax. +382 (0)20-663-206
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

______________________________________________________
Sektor za zaštitu prostora i državnih resursa

Aida Čikić
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 413
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: aida.cikic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za stanovanje

Tel. +382 (0) 020 446 356
Fax. +382 (0)20 446 204
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike

Tel. +382 (0)20 234 045
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za elektroenergetsku inspekciju

Tel. +382 (0)20 234 941; 482 249; 482 257
Fax. +382 (0)20 234 231
Adresa: Rimski trg 46 , 81000 Podgorica


Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Tel. +382 (0)20 234 231
Fax. +382 (0)20 234 231
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
_________________________________________________
Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa
Nisera Ibrahimović
Pomoćnica direktora

Tel. +382 (0)20 234 421
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: nisera.ibrahimovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica


Odsjek za inspekciju za prosvjetu i sport

Tel: +382 20 231 759; +382 20 230 450
Fax: +382 20 231 759
Adresa: Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica

Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara i kulturne baštine

Adresa: Njegoševa bb, 41000 Cetinje
Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica 
 
Odsjek za inspekciju za arhivsku djelatnost

Tel: +382 20 482 542
Adresa: : Ulica Baku bb, Tološi, 81000 Podgorica., 81000 Podgorica
Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva

_____________________________________________________
Sektor za međunarodnu saradnju

Ragip Deljanin 
Pomoćnik direktora
Tel. +382 (0)20 674 697
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ragip.deljanin@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

_____________________________________________________
Sektor za praćenje sprovođenja propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, razvoj elektronskih baza podataka, izvještavanje i ljudske resurse

Zoran Magdelinić
Pomoćnik direktora

Tel. +382 (0)20 234 443
Fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: zoran.magdelinic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Ljiljana Jovović
Načelnica Odsjeka za praćenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: ljiljana.jovovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Vanja Grgurović
Načelnica Odsjeka za izvještavanje i razvoj elektronskih baza podataka u okviru inspekcijskog nadzora

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: vanja.grgurovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica

Milovan Ilinčić
Načelnik Odsjeka za ljudske resurse

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: milovan.ilincic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica
_________________________________________
Nebojša Filipović
Načelnik Službe za opšte poslove i finansije

Tel. +382 (0)20 234 421, fax: +382 (0)20 234 406
E-mail: nebojsa.filipovic@uip.gov.me
Adresa: Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica