Manja slova Veća slova RSSUPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove 

Glavni/a inspektor/ka - za sport - Odsjek za inspekciju za sport, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa, 

Interni oglas_ 021-11219-53362

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Uprave za inspekcijske poslove
Glavni/a inspektor/ka - za prosvjetu - Odsjek za inspekciju za prosvjetu, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa, 

Interni oglas_ 021-11219-53382

UPRAVA ZA KADROVE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sanitarni/a inspektor/ka I - za opštine Berane, Plav, Gusinje, Petnjica, Rožaje i Andrijevica sa mjestom rada u Plavu 
(17.07.2019 do 01.08.2019)

Interni oglas_broj_021-11219-33532